Brev från Konungens Befallningshafvande

I brevet ovan, daterat 27 juli 1912, ger Konungens Befallningshafvande Carl och hans syskon tillstånd att ta namnet Gustavii

Släktnamnet Gustavii

"... Jag hade inte haft någon tanke på namnbyte när Far en dag sade: 'När du nu ska bli knekt ska du väl också ha ett knektnamn'... Jag hade inte något emot ett 'knektnamn'. Far diskuterade saken med sin gode vän kyrkoherden i Vimmerby N. A. Höglander. Båda kom överens om att namnet... på något sätt borde ha anknytning till Fars namn. Höglander kunde latin och namnet Gustavi tog gestalt.

...Jag minns att jag en dag fick meddelande från far att vår ansökan om namnändring troligen icke skulle komma att gå igenom på grund av protest från annan släkt med samma namn, att ansökan därför måste ändras och att kyrkoherde Höglander föreslagit och ordnat med ett tillägg av ett i..."

Utdrag ur boken "Släkten Gustavii 1967" av Björn Gustavii och återger vad Carl Gustavii berättar i ett brev till författaren, daterat den 14 augusti 1962.

Carl Gustavii som nyutnämnd Fänrik 1917

Så beskriver Carl Gustavii, i ett brev till brorsonen Björn Gustavii daterat 14 augusti 1962, hur det gick till när vi kom att stava vårt efternamn med två i. Carl Gustavii skulle rycka in på Volontärskolan året efter i syfte att bli antagen till Krigskolan Karlberg och så småningom få en officersexamen. Kanske tyckte fadern Oskar att efternamnet Gustafsson inte skulle passa i officerarnas sällskap då de övriga oftast hette von Rosen, Hamilton, von Essen etc. Hur det nu var med den saken blev det ett mycket lyckat namnbyte och även det extra i:et bidrar till ett efternamn som både låter vackert och är utomordentligt snyggt i skrift. Brevet som ger Carl Gustafsson tillstånd att ta namnet Gustavii är daterat 27 juli 1912 och det är alltså över 100 år sedan namnet kom till och idag ett 40-tal personer som bär namnet Gustavii och det finns ca 150 levande ättlingar till syskonen Gustavii.