Farfar Eskil Gustavii 1906-1981

Min farfar Eskil Gustavii 1938

Farmor Ingalisa Garström 1914-2010

Min farmor Ingalisa Garström 1937

Morfar Bertil Hakfelt 1908-1999

Min morfar Bertil Hakfelt 1958

Mormor Ethel Bengtsson 1916-2011

Min mormor Ethel Hakfelt (f. Bengtsson) 1944... jag hade inte haft någon tanke på namnbyte när Far en dag sade: 'När du nu ska bli knekt ska du väl också ha ett knektnamn'...

Augusta Olofsdotter och Oskar Gustafsson

Släkten Gustavii är ättlingar till Predikanten Oskar Gustafsson (f. 1865) och hans hustru Augusta Olofsdotter (f.  1868) som fick 11 barn tillsammans, varav 9 nådde vuxen ålder och fem av dem fick sammanlagt 18 barnbarn. År 1912 fick barnen tillstånd att anta släktnamnet Gustavii:


     
David f. 1891 † 1904


 Anny Gustavii f. 1892 † 1976

 Carl Gustavii f. 1894 † 1968

 Gustaf Gustavii f. 1895 † 1920

 Martin Gustavii f. 1897 † 1987

 Ragnar Gustavii f. 1900 † 1966

 Erik Gustavii f. 1902 † 1969

 David (Hans) Gustavii f. 1904 † 1996

 Eskil Gustavii f. 1906 † 1981

 Holger Gustavii f. 1908 † 1977

 Folke f. 1910 † 1925

Mina förfäder

Släktforskning av Christer Gustavii

Jag finner mina förfäder på vitt skilda ställen i och utanför Sverige; Roslagen, Småland, Halland, Skåne, Livland, Tyskland och Italien.

Mitt efternamn har jag efter min farfar Eskil Gustavii vars förfäder till största del har levt och verkat i Småland så långt tillbaka som jag kan se. Farfar Eskil var officer vid Kungliga Göta Artilleriregemente, A2 i Göteborg. I mina farfar Eskils anor finner jag också släkterna Sabelsköld och Spak. Farfar gifte sig med min farmor Ingalisa Garström 1937. Farmor Ingalisas anor består främst av släkten Garström från Roslagen och släkten Hamrén från Halland. Farmors morfars mor var 'Kungsbackagumman' Brita Lena Andersson från Hanhals utanför Kungsbacka. Min morfar Bertil Hakfelt var handskmakare i Norrköping, men var född i Helsingborg. Morfars släkt var dokumenterat mycket skickliga hantverkare (handskmakare, skräddare, bryggare) i generationer bakåt. I morfars anor finner man bl.a. släkterna Berg von Linde vars stamfader Walter Berg kom till Sverige från Livland på 1500-talet, och släkten Picullel som kom till Sverige från Italien via Tyskland på 1600-talet. Morfar gifte sig med mormor Ethel Bengtsson 1936. Mormor Ethels förfäder kommer alla från Skåne och Danmark så långt tillbaka som jag kan se. Även mormor Ethels förfäder var duktiga hantverkare (skräddare, typografer, smeder), men främst var de bönder från byggderna sydöst om Malmö.

Släktföreningen Gustavii

Släktföreningen Gustavii ska främst verka för en långsiktig sammanhåll-ning mellan ättlingarna till syskonen Gustavii, bördiga från Djursdala och Vimmerby


Som ett resultat av släktträffen i augusti 2014 har vi nu bildat Släktföreningen Gustavii, som har som sitt främsta mål att verka för en långsiktig samman-hållning mellan ättlingarna till syskonen Gustavii, bördiga från Djursdala och Vimmerby. Kravet för medlemskap i föreningen är att man är ättling till syskonen Gustavii eller är nära anhörig (make, maka, sambo, partner) till ättling till syskonen Gustavii.

Syskonen Gustavii

Den 27 juli 1912 fick äldste sonen Carl tillstånd att anta namnet Gustavii och ett år senare hade även övriga syskon fått ihop avgiften på 4 kronor för att  även de anta namnet Gustavii


De var 11 syskon, födda i Djursdala och Vimmerby. Som i de flesta stora bondfamiljer på den tiden överlevde inte alla barndomen, men de 9 syskon Gustavii som nådde vuxen ålder fick alla en gedigen utbildning och gav sig ut i världen utrustade med en examen och den styrka och driftighet som blev ett signum för deras liv och verksamhet. De blev lärare, kamrer, ingenjörer och officerare och de lyckades ofta väldigt väl inom sina respektive yrken. Syskonen Gustavii fick sammanlagt 18 barn och dessa har  givit upphov till över 140 idag levande ättligar.