Slutredigeringen av släktboken pågår och boksläppet närmar sig

Nu är den snart färdig – boken om släkten Gustavii. Boken blir den tredje i ordningen om vår släkt, men vi törs säga att detta är det mest ambitiösa och omfattande verket hittills. Med sina drygt 250 sidor spänner den över en stor del av vår släkts historia.


Boken är indelad i fem delar och inleds med berättelsen om Oskar, Augusta och deras tio barn som tog sig namnet Gustavii. Här kan man läsa om hur släktnamnet kom till, hur det var att leva i Djursdala och Vimmerby vid förra sekelskiftet. Här har vi också kunnat återge många fina berättelser och minnen av Oskar, Augusta och deras barn, som många personer i släkten har bidragit med. Alla syskonen Gustaviis levnadsberättelser beskrivs också utförligt här. I första delen återfinns även ett kapitel som resonerar kring de Gustaviiska personlighetsdragen och hur dessa har upplevts och påverkat många i vår släkt. I andra delen beskrivs Oskar och Augustas släktträd och de trakter i Småland som våra förfäder har levat och verkat i. Både Ekenäs och Djursdala beskrivs utförligt i denna del. I bokens tredje del tar vi läsaren med på en resa genom elva hundra år av svensk historia och trettiotre generationer av vår släkt; från vikingakungen Gorm den gamle till syskonen Gustavii. Det är en ambitiös, utförlig och spännande redogörelse för vår släkthistoria från 900-talet och framåt, som omfattar ätten Sabelsköld, Heliga Birgittas syster, Bjälbo-ätten och Jelling-dynastin. I del fyra återger vi Carlskrönikan i sin helhet och oredigerad. Carlskrönikan är ett 57 sidor långt brev, som Carl Gustavii skrev 1964 till sin brorson Björn Gustavii där han utförligt redogör för sitt och sin familjs liv från slutet av 1800-talet och framåt. Han beskriver kärleksfullt sina föräldrar Oskar och Augusta och hur de levde sina liv i Djursdala och Vimmerby. Lika kärleksfullt beskriver han också sina syskon och deras personligheter. Det är en humoristisk, träffsäker och mycket intressant berättelse om livet i Småland förr i tiden. I den avslutande femte delen av boken återfinns ett fint fotoalbum med en mängd vackra och gamla foton på syskonen Gustavii, Oskar och Augusta, och flera av platserna som är centrala för vår släkthistoria.


Länk till utdrag ur släktboken


I skrivande stund pågår slutredigeringen av boken och samtidigt gör vi också den slutliga faktagranskningen och korrekturläsningen. Inom några veckor kommer boken att skickas till tryckeriet och i samband med detta kommer vi att börja ta upp beställningar från er i släkten. Håll därför utkik här på vår hemsida då länken till beställningsformuläret kommer att finnas här nedanför.

Inom kort kommer du att kunna beställa ditt/dina ex av släktoboken här

Föreningens stadgar

I PDF-dokumenet ovan beskrivs föreningens inriktning och stadgar.

Släktmöten

Släktträffen 2015

Gammal stan i Stockholm

Den 17 april 2015 genomfördes det senaste släktmötet och då i Stockholm. Vi besökte Riddarhuset och fick en guidad tur där och åt sedan middag till sammans på Sjöftartshotellet.


Släktträffen 2014

Rundvandring i Wirsta i Vimmerby

Den 30-31 augusti 2014 genomfördes ett släktträff i Vimmerby och Djursdala med över 50 deltagare, varav 45 var ättlingar till syskonen Gustavii.

Släktträffen 2013

Per Gustavii,Birgitta Rådberg-Gustavii och Nils Gustavii

Den 19-20 maj 2013 samlades ett 20-tal ättlingar till syskonen Gustavii för att stiga ombord på Birkalines färja till Åland. Det var första gången släkten Gustavii samlades på 46 år och det blev en mycket lyckad sammankomst med många roliga återseenden för de äldre blandat med många nya bekantskaper och intryck för oss yngre.

Släktträffen 1967

På släktgården i Djursdala

Den 5 augusti 1967 hölls släktmiddag i hos Erik och Anna Gustavii i Jönköping. På denna middag deltog flera av syskonen Gustavii, bl.a. Carl, Martin, Ragnar och Eskil tillsammans med många av barnen och några av barnbarnen.

Syskonen Gustavii på Virstad ca 1907. F.v. Eskil, Hans, Erik, Ragnar, Martin, Gustaf, Carl och Anny

Om släktföreningen Gustavii

Släktföreningen Gustavii ska främst verka för en långsiktig sammanhållning mellan ättlingarna till syskonen Gustavii, bördiga från Djursdala och Vimmerby. Kravet för medlemskap i föreningen är att man är ättling till syskonen Gustavii eller är nära anhörig (make, maka, sambo, partner) till ättling till syskonen Gustavii


Släktföreningen Gustavii bildades formellt vid ett möte på riddarhuset den 17 april 2015. En styrgrupp för föreningen utsågs  på mötet, vars målsättning som tidigare meddelats är att framförallt verka för att framtida släktsammankomster genomförs. För en detaljerad beskrivning av släktföreningens syfte och verksamhet läs PDF-dokumentet till vänster.


Släktföreningens styrgrupp kommer att bestå av en ordförande och 4 suppleanter. Vi har en förhoppning att styrgruppen nu och framgent ska bestå av en representant från varje ätt, dvs Carl, Martin, Ragnar, Erik och Eskil.  Vår ambition är också att styrgruppen ska innehålla representanter från både Göteborg och Stockholm och dessutom vara jämt könsfördelad.


Släktföreningen Gustaviis styrgrupp:

Ordförande: Hans Gustavii, Stockholm (Ragnars-ätten), hans@hansgustavii.se Tel. 070-231 77 33

Suppleant: Christer Gustavii. Göteborg (Eskils-ätten), christer@gustavii.se Tel. 0733-33 00 81

Suppleant: Ulla Rydelius Portefaix. Stockholm (Carls-ätten), ulla.portefaix@gmail.com Tel. 070-742 88 05

Suppleant: Nisse Gustavii. Vänersborg (Eriks-ätten), nilsgustavii@gmail.com Tel. 070-952 84 73


Du kan också skicka frågor eller kommentarer rörande släktföreningen till föreningens egen mailadress  slaktforeningen@gustavii.se eller använd mail-formuläret nedan.


Styrgruppen

Mailformulär för att komma i kontakt med släktföreningen