Julafton 1917 på Wirsta. Oskar och Augusta omgiven av alla sina barn, fr vänster: Eskil, Erik, Martin, Anny, Augusta, oskar, Gustaf, Carl, Ragnar, Hans (Holger och Folke i förgrunden)

Julafton 1917 på Wirsta. Oskar och Augusta omgiven av alla sina barn, fr vänster: Eskil, Erik, Martin, Anny, Augusta, Oskar, Gustaf, Carl, Ragnar, Hans (Holger och Folke i förgrunden)

Ytterligare några foton på Oskar och Augusta

Predikanten Oskar Gustavsson (f. 1865) och hans hustru Augusta Olofsdotter (f. 1868)

Augusta Olofsdotter ca 1918
Predikanten Oskar Gustafsson
Oskar Gustafsson
Oskar Gustafsson (f. 1865) och hans hustru Augusta Olofsdotter (f.1868)

Ekenäs gård

Ekenäs gård ca 1919. Oskar Gustafsson är född och uppvuxen i huset längst till höger på bilden.

Predikanten Oskar Gustafssons föddes 1865 på gården Ekenäs i Målilla socken, som son till Rusthållaren Gustaf Erik Johansson (f. 1813) och hans hustru Maria Sophia Nilsdotter

(f. 1836).

Östra Smålands Missionsförening (ÖSM)

Betelkapellet i Vimmerby

Oskar Gustafssons blev medlem i Nordöstringarna år 1882  när han var 17 år.  Nordöstringarna var alltså Nordöstra Smålands Missionsförening, som senare ändrades namnet till Östra Smålands Missionsförening (ÖSM). Oskar  blev snart anlitad som predikant och predikade vid olika möten i bygderna. År 1926 blev han vald till vice ordförande i föreningen och år 1932 blev han vald till dess ordförande. Han kvarstod som sådan till sin död den 14 oktober 1944.

Oskar och Augusta firar sin 25-åriga bröllopsdag i Betelkapellet den 7 juni 1915

Oskar och Augustas 25-åriga bröllopsdag den 7 juni 1915

Oskar och Augustas 25-åriga bröllopsdag (Silverbröllop) firades i Betelkapellet. På bilden ovan, som är tagen i Betelkapellet, är de omgivna av alla sina barn.

Adliga ätten Sabelsköld

Adliga ätten Sabelskölds vapensköld

Predikanten Oskar Gustafssons mor Maria Sophia Nilsdotter (f. 1836) var släkt med dragonen Carl Jönsson Sabelsköld (1590-1663). Läs mer om den adliga släkten Sabelsköld (nr 150) och redogörelsen över Carl Sabelskölds ättlingar och kopplingen till släkten Gustavii.

Släktgården i Djursdala

Släktgården Djursdala Nr 4

Sedan Augustas far Olaus Olsson dött år 1872 utsågs en släkting till förmyndare för Olaus barn, bl a för Hilda Augusta. Han fick hand om Christina Lovisas och hennes barns ekonomi, tyvärr. Han fick alkoholproblem och alla pengar försvann och så småningom försattes han i konkurs. Turligt nog hade han skrivit på en revers avseende de belopp som han hade fått att förvalta. Christina Lovisa kunde vid konkursen mot reversen förvärva Gården.

Inför sitt giftermål köpte sedan Hilda Augusta och Nils Oscar Gården av Christina Lovisa.

Oskar och Augusta

Den 4 mars 1890 flyttar bondsonen Nils Oskar Gustafsson till Djursdala och bosätter sig tillsammans med bonddottern Hilda Augusta Olofsdotter på hennes mors gård Djursdala Nr 4. Oskar och Augusta är redan trolovade och gården ska Augusta få i hemgift av sin mor. Ungdomarna har säkert träffats vid någon av ÖSM:s (Östra Smålands Missionsförening) väckelsemöten där Oskar var aktiv som predikant. Augusta var en vaker ung kvinna och Oskar var en populär och karismatisk predikant. Det är inte så svårt att föreställa sig att tycke kom att uppstå mellan dem.


Den 7 juni 1890 gifte sig Oskar och Augusta i Djursdala kyrka och året efter föddes första barnet, sonen David, den 21 juni 1891. I Djursdala föddes sedan i rask takt ytterligare sju av de totalt 11 barnen:  Anny, Carl, Gustaf, Martin, Ragnar, Erik och Hans. I takt med att Oskar engagerade sig mer och mer som resande predikant i Östra Smålands Missionsförening fick Augusta ta ett större och större ansvar för gården och jordbruket, samtidigt som hon födde barn efter barn. Därför arrenderades jordbruket så småningom ut och arrendatorn bosatte sig på gården. 1904 köpte så Oskar gården Wirsta i utkanten av Vimmerby, dit familjen flyttade och hela gården i Djursdala arrenderades då ut. På Wirsta föddes sedan ytterligare tre barn: Eskil, Holger och Folke.

Nils Oskar Gustafsson

Bonde och predikant

f. 6 januari 1865 i Ekenäs, Målilla

14 oktober 1944 i Wirsta, Vimmerby


Predikanten Oskar Gustafsson (f. 1865)

Nils Oskar Gustafsson, född 1865, växte upp på Rusthållargården Ekenäs i Målilla socken, son till rusthållaren, bonden Gustaf Erik Johansson och dennes hustru, bonddottern Maria Sofia Nilsdotter från Åsjögle, Mörlunda. I hemmet förekom både morgonandakt och kvällsandakt. Det sjöngs psalmer och lästes böner. Både föräldrar och barn gick till kyrkan om söndagarna. Barnen läste i hemmet bibeln på egen hand, från första sidan till den sista.


Som jag har hört det berättas för mig blev Oskar  medlem i Nordöstringarna år 1882 (Nordöstra Smålands Missionsförening, senare ändrades namnet till Östra Smålands Missionsförening)  när han var 17 år. Han blev snart anlitad som predikant och predikade vid olika möten i bygderna. ÖSM bedrev missionsrörelse även i Lappmarken bland samerna och Oskar reste mycket i Norrbotten och fick goda vänner där. Antagligen var det genom sådana kontakter som sedan flera av bröderna Gustavii fick jobb under somrarna med malmbrytning och därmed tjänade pengar till fortsatta studier. I juni 1913 höll föreningen 50-årsjubileum med en högtid i Vena kyrka och det är antecknat att O. Gustafsson förde protokollet.  År 1926 blev han vald till vice ordförande i föreningen och år 1932 blev han vald till dess ordförande. Han kvarstod som sådan till sin död den 14 oktober 1944. På 1920-talet rådde prästbrist i Sverige. Det hände då att frikyrkopredikanter blev anlitade för altartjänst i Svenska Kyrkan och Oskar erhöll sk. Venia, dvs. tillåtelse att utdela nattvarden, och han höll ofta söndagsgudstjänsterna i Vimmerby kyrka. Sin möteslokal i Vimmerby hade ÖSM i Betelkapellet, strax nordväst om kyrkan. Där fanns längst fram en orgel, en pulpet och på väggen till höger en bild av Jesus och mittemot denna ett fotografi av Oskar Gustafsson. Ett av oskars barnbarn minns att "...vid besök på Wirstad kommer jag ihåg att farfar satt i sitt arbetsrum och läste bibeln. Då fick han inte störas. Han var annars mycket förtjust i och älskad av alla barn".


Oskar blev alltså tidigt engagerad i ÖSM och ägna större delen av sitt vuxna liv åt att resa runt i såväl Småland som resten av Sverige och predika. Samtidigt drev han och hustrun Augusta jorbruket hemmavid, först i Djursdala och senare i Vimmerby. I och med att Oskar reste så mycket föll ett väldigt stort ansvar på hustrun Augusta och redan i mitten på 1890-talet anlitades en arrendator på gården i Djursdala. Dvs en annan person som, mot en avgift (arrende) till Oskar och Augusta fick bruka gården. Detta var säkert en viktig och efterlängtad avlastning för Augusta. 1904 köpte Oskar en större jorbruksfastighet, som bl.a. inkluderade gården Wirsta,  i utkanten av Vimmerby för pengar han ärvt av sin far som dog 1898. Nu kunde Augusta och alla barnen flytta från Djursdala till Wirsta och gården i Djursdala kunde arrenderas ut i sin helhet. På Wirsta levde man ett något bekvämare liv med staden Vimmerby på gångavstånd. Man hade djur och en fruktträdgård, som utgjorde ett väl fungerande självhushåll. Med tiden blev Betelkapellet (som byggdes 1910) den plats som Oskar oftare och oftare predikade på och resorna blev färre. Alla barnen gick på Samrealskolan i Vimmerby och alla tog så småningom studentexamen, oftast som privatister.


Oskar Gustafsson dog den 14 oktober 1944 i Vimmerby och han ligger begravd tillsammans med hustrun Augusta i familjegraven på kyrkogården i Vimmerby.


Hilda Augusta Olofsdotter

f. 10 december 1868 i Orremåla, Djursdala

1943 i Wirsta, Vimmerby

Augusta Olofsdotter (f. 1868)

Hilda Augusta Olofsdotter är född den 10 december 1868 på gården Orremåla i Djursdala socken. Hon är dotter till bonden och nämndemannen Olaus Olsson och hans hustru Kristina Lovisa Persdotter. 1872 dör fadern Olaus bara 41 år gammal. Olaus lär ha varit en mycket arbetsam och duktig bonde med sinne för affärer. Han gjorde ofta resor till fots till Stockholm då han köpte upp oxar utmed vägen som han sedan sålde med god förtjänst i Huvudstaden. I Stockholm sålde han också varor och produkter från den egna gården och när han dog lämnade han efter sig ett så gott arv att änkan Kristina Lovisa kunde köpa även granngården i Orremåla.


Arvet efter Olaus var alltså gott, men änkan Lovisa (bara 40 år gammal) hade enligt dåtidens lagar inte rätt att förfoga över sin egen ekonomi eller vara förmyndare för sina fyra omyndiga barn varför en förmyndare måste utses. Valet föll på Olaus Olssons systers svärson, Gustaf Reinhold Andersson i Djursdala. Detta blev ett olyckligt val då Gustaf Reinhold med tiden "söp bort" sin pengar och gick i konkurs och även arvet efter Olaus följde med i denna konkurs. Dock visade det sig att den driftiga Lovisa hade låtit Gustaf Reinhold skriva på reverser å barnens vägnar vilket gjorde att Lovisa kunde köpa Djursdala Nr 4 och ge denna som hemgift till dottern Augusta. 1885 såldes gårdarna i Orremåla och 1887 flyttade Augusta tillsammans med sin mor till Djursdala Nr 4. Läs mer om släktgården Djursdala
Nr 4.


Augustas mor Lovisa visade sig vara en stark och driftig kvinna då hon efter makens död klarade av att fostra sin fyra barn och ta hand om två gårdar på egen hand. Denna styrka ärvde Augusta då även hon visade sig vara en, som hennes son Carl uttrycker det, "...ett sjusärdeles fruntimmer". Så här berättar Carl Gustavii om sin mors stora och ensamma ansvar på gården under uppväxten:


"Förutom ordinarie skötsel av huset med matlagning och disk tillkom utspisning av tillfälligt anställd personal, skötsel av icke betesgående djur, mjölning av kor på bete drygt 1 km från gården, smör- och osttillverkning, resor till staden för försäljning av smör och ägg samt utearbete av fruntimmersnatur. Dit hörde räfsning av hö- och sädesåkrar, 'upptagning' bakom lien, lingon och körsbärsplockning, inläggning, syltning och torkning av bär och frukt, potatisplockning, stärkelseberedning etc. På hösten kom slakten med korvstoppning och paltkokning, nedsaltning och rökning av kött, fläsk och korv, inkokning av syltor mm. Härtill kom skötsel av sjuka ungar, tilltagande dövhet hos Mor och en nära nog ständig grosses."

Utdrag ur 'Carlskrönikan' där Carl Gustavii beskriver sin uppväxt i Djursdala


Den dövhet som Carl talar om drabbade inte bara Augusta, utan har blivit väldigt vanlig inom släkten Gustavii. Förhoppningsvis har vi alla också fått ärva lite av Augustas enastående styrka och kapacitet. Hon blev 75 år och födde 11 barn - i sanning ett sjusärdeles fruntimmer!