Syskonen Gustavii på Wirsta ca 1907

Syskonen Gustavii på Wirsta ca 1907, från vänster: Eskil (f. 1906), Hans (f. 1904), Erik (f. 1902), Ragnar (f. 1900), Martin (f. 1897), Gustaf (f. 1895), Carl (f. 1894) och Anny (f. 1892)... jag hade inte haft någon tanke på namnbyte när Far en dag sade: 'När du nu ska bli knekt ska du väl också ha ett knektnamn'...

Släktgården i Djursdala

Släktgården Djursdala Nr 4

Sedan Augustas far Olaus Olsson dött år 1872 utsågs en släkting till förmyndare för Olaus barn, bl a för Hilda Augusta. Han fick hand om Christina Lovisas och hennes barns ekonomi, tyvärr. Han fick alkoholproblem och alla pengar försvann och så småningom försattes han i konkurs. Turligt nog hade han skrivit på en revers avseende de belopp som han hade fått att förvalta. Christina Lovisa kunde vid konkursen mot reversen förvärva Gården.

Inför sitt giftermål köpte sedan Hilda Augusta och Nils Oscar Gården av Christina Lovisa.

Syskonen Gustavii från

Vimmerby & Djursdala 

11 färgstarka syskon som givit upphov till över 150 idag levande ättlingar

Bonden och väckelsepredikanten Oskar Gustafsson (f. 1865), från Ekenäs gård utanför Målilla, gifte sig med Augusta Olofsdotter (f. 1868) från Djursdala, den 7 juni 1890. Augusta förde med sig gården Djursdala Nr 4 i äktenskapet och där bosatte sig paret med Augustas mor Christina Lovisa på undantag. Här föddes också de första åtta barnen David, Anny, Carl, Gustaf, Martin, Ragnar, Erik och Hans. I takt med att Oskar engagerade sig mer och mer som resande predikant i Östra Smålands Missionsförening fick Augusta ta ett större och större ansvar för gården och jordbruket, samtidigt som hon födde barn efter barn. Därför arrenderades jordbruket ut efter en tid och arrendatorn bosatte sig på gården. 1904 köpte så Oskar gården Wirsta i utkanten av Vimmerby, dit familjen flyttade och hela gården i Djursdala arrenderades ut. På Wirsta föddes Eskil, Holger och Folke. Alla barnen fick en bra utbildning och alla tog studentexamen (de flesta som så kallade privatister) och flera av dem fick en akademisk examen också. De blev ingenjörer, lärare, kamrer, officerare och skolkökslärarinna. Nedan följer en kort beskrivning av respektive syskon.

Anny Gustavii

Anny Gustavii

f. 24 augusti 1892 i Djursdala

25 juni 1976

i Kungsbacka


Anny var enda flickan i en syskonskara på 11 barn. Hon fick tidigt ikläda sig rollen som sin mamma Augustas högra hand vad beträffar hushållet och att passa de övriga syskonen. Det blev alltså inte mycket tid över för sådant som barn normalt sysslar med under uppväxten. Hon var också den av syskonen som hade en uttalad gudstro och hon präglades starkt av faderns predikogärning. Hon utbildade sig till skolkökslärarinna och gifte sig aldrig.

David

f. 21 juni 1891 i Djursdala

12 juli 1904 i Djursdala


David var äldste sonen som övriga syskon såg mycket upp till. När David var gammal nog fick han gå i skolan i Vimmerby och bodde då inackorderad i staden och kom bara hem på helgerna. Bland annat har yngre brodern Carl berättat om hur spännande det var att möta David när han kom vandrande hem på veckosluten och då få höra alla historierna från "storstaden". Det var stor tragedi i familjen när David dog bara 13 år gammal i sviterna av en öroninflammation. David ligger begravd på kyrkogården i Djursdala.

Carl Gustavii

Carl Gustavii

f. 7 maj 1894 i Djursdala

1 oktober 1968

i Göteborg


Efter studentexamen ryckte Carl Gustavii in på volontärskolan i Kristian-stad 1912 och tre år senare, 1915 tog han officersexamen vid Krigsskolan Karlberg och blev officer vid Gottlands Artillerikår, A7. Carl Gustavii pensionerade sig som Överstelöjtnant 1948 och började då arbeta vid Gulf Oil Co. AB i Göteborg. Carl var den förste av syskonen som tog namnet Gustavii vilket skedde den 27 juli 1912.

Martin Gustavii

Martin Gustavii

f. 15 december 1897 i Djursdala

2 juli 1987

i Stockholm


Våren 1913 tog Martin real-examen. Bankdirektören i Vimmerby, som säkert var nordöstring, kom då upp till pappa Oskar på Wirsta. Banken avsåg att nyanställa en ung man och han undrade om Oscar hade någon som kunde passa. ”Ni kan ta Martin” blev Oskars svar. Härigenom kom Martin att bli bankman. Han flyttade småningom över till Göteborgs Bank i Stockholm och därifrån till Stockholms Stadshypoteksförening som kamrer. I den befattningen kom han att stanna till sin pensionering.

Erik Gustavii

Erik Gustavii

f. 13 maj 1902 i Djursdala

26 november 1969 i Jönköping


Erik Gustavii var en man med skarpt intellekt och därtill var han synnerligen kreativ, vilket bl.a. tog sig i uttryck i ett större antal, av  patentverket, registrerade uppfinningar. Erik var Ingenjör och ägde ett antal olika industriföretag i Jönköping: Svensk Stålindustri, Sanna Gjuteri & Mekaniska verkstad i Jönköping och Jönköpings Oljerafinaderi. Från 1942 och fram till sin död 1969 var han VD för Metaverken i Jönköping.

Eskil Gustavii

Eskil Gustavii

f. 12 januari 1906 i Vimmerby

30 april 1981 i Göteborg


Eskil Gustavii gick i sin äldre bror Carls fotspår och blev officer vid artilleriet. Det sägs att det var storebror Carl som förklarade för Eskil att "...du ska bli officer" och så var den saken avgord. Hur som helst blev Eskil en mycket skicklig officer vid Göta Artilleriregemente, A2 i Göteborg. Eskil Gustavii var Major vid sin pensionering 1962 och efter detta började han som Vice VD på Hällarydsverken i Skede i Vetlanda.

Gustaf Gustavii

Gustaf Gustavii

f. 2 december 1895 i Djursdala

1 september 1920 i Stockholm


Under sina predikantresor i norra Sverige knöt fadern Oskar många kontakter inom gruvnäringen vilket ledde till att flera av sönerna fick sommarjobb inom gruvnäringen där. Kanske var detta orsaken till Gustafs fortsatta intresse för området. Han utbildade sig i alla fall till bergsingenjör vid KTH i Stockholm, men i samband med något examensfirande ådrog han sig en förkylning som övergick i  lunginflamation som han också dog av, den 1 september 1920, bara 25 år gammal.

Ragnar Gustavii

Ragnar Gustavii

f. 7 mars 1900 i Djursdala

21 oktober 1966

i Locknevi


Efter att ha tagit studenten som privatist följde studier vid Stockholms Högskola som tre år senare ledde till en fil. mag. i matematik, fysik, kemi och astronomi. Efter högskolestudierna följde jobb som extralärare i bl a Umeå. Sedan träffade han Elna Hoffstedt, dotter till apotekaren i Vimmerby, de gifte sid 1930. Efter tjänstgöring som extra adjunkt i Lindesberg och Göteborg slog de sig 1936 ner i hemstaden där Ragnar blev ordinarie adjunkt vid Samrealskolan. 1936 byggde de en villa på en tomt avstyckad från Wirsta. Här bodde Ragnar fram till sin död 1966.

Hans Gustavii

Hans Gustavii

f. 24 juni 1904 i Djursdala

1996 i Chicago, USA


Hans Gustavii utbildade sig till Ingenjör och 1927 emi-grerade han till USA och bosatte sig i Chicago. I samband med att han emigrerade ändrade han sitt namn till David. Samma år som han kom till USA gifte han sig med Gertrude Schmidt. David Gustavii arbetade vid Controls Company of America. Han dog 1996 och ligger begravd på S:t Boniface-kyrkogården i Chicago.

Holger Gustavii

f. 12 juli 1908 i Vimmerby

17 november 1977 i Stockholm


Holger Gustavii var Byrådirektör i Stockholm.Han gifte sig med Margit Björkdahl, men de skilde sig 1963 utan att ha fått några barn

Folke

f. 1910 i Vimmerby

1925 i Vimmerby


Vid 42 års ålder fick Augusta sitt sista och elfte barn, Folke. Han lär ha varit sjuklig och ganska svag redan som liten och han dog 1925, endast 15 år gammal.