Carls-krönikan

Carls-krönikan

'Carls-krönikan' är ett 47 sidor långt brev som Carl Gustavii skrev till brorsonen Björn Gustavii 1964 i syfte att redogöra för vem av bröderna som var mest lik fadern Oskar. Dokumentet är en helt fanstastisk beskrivning av Carls barndom i Djursdala och Vimmerby, kryddad med Carls humor och rättframma och träffande beskriv-ningar.

Thémis-affären

Carls-krönikan

Läs om hur den svenska ångaren Thémis blev kapad av tyska flottan i hamnen i Visby och hur Carl Gustavii fick befälet över operationen som hade till uppgift att förhindra att tyskarna förde Thémis till Tyskland. Läs den spännande berättelsen om Thémis-affären 1916 med Carls egna ord här.

Carl Gustaviis fotoalbum

Ovan finner du Carl Gustaviis fotoalbum från 1913-1925 inskannat. Här finner du massor av foton från Carls tidiga officerskarriär, från vollontärskolan vidare genom åren på Karlberg och tjänstgöring vid olika regementen och skolor. Albumet innehåller även en del foton utom tjänsten.

Carl Oskar Gustavii

f. 7 maj 1894 i Djursdala församling (H)

1 oktober 1968 i Göteborg Vasa församling (O)

Majoren Carl Gustavii 1938

Carl Gustavii tog studentexamen i Lund 1912 och den 4 juni 1913 ryckte han in som officersaspirant på vollontärskolan i Kristianstad och två och ett halvt år senare, den 31 december 1915 får han sin officersfullmakt. Detta efter genomgången utbildning vid Kungliga Krigsskolan Karlberg i Stockholm. Carl Gustavii blev officer vid Kungliga Gotlands Artillerikår, A7 . Carl tjänstgjorde dock vid en mängd olika förband under sin offierskarriär, t.ex. Krigsskolan Karlberg, A9 i Boden, A6 i Jönköping, A2 i Göteborg för att nämna några. Han pensionerades som Överstelöjtnant 1948 och arbetade därefter på Svenska Gulf Oil Co. 1948-1959. Carl Gustavii utnämndes även till riddare av Kungliga Svärdsorden.


En av många intressanta händelser i Carl Gustaviis millitära karriär var den s.k. Thémis-affären 1916 under 1:a värld-skriget. Den svenska ångaren Thémis blev kapad av tyska flottan i hamnen i Visby och Carl fick befälet över operationen som hade till uppgift att förhindra att tyskarna förde Thémis till Tyskland. Läs den spännande berättelsen om Thémis-affären 1916 med Carls egna ord här.


Under sin tid i Stockholm, kring 1920 träffade Carl Gustavii Gunborg Blomberg, som han också fick sonen Artur Blomberg-Gustavii med. Carl och Gunborg träffades troligen på Ekeby Gård utanför Tungelsta (ca 3 mil söder om Stockholm), där fanns vid den tiden ett säteri och utbildning för ridande militärer. Vi vet också att de var trolovade, vad som sedan hände vet vi inte, men de gifte sig aldrig. Dock är det klarlagt att Carl erkände Gunborgs son Artur som sin son (utdrag ur födelse och dopbok daterat 1978-10-17: Fader enl lagst erk 3/7 1922 Gustavii Carl Oscar. Moder Blomberg Gunborg Linnea.). Artur fick också efternamnet Blomberg-Gustavii. Gunborg Blomberg var född den 9 oktober 1902 och dog 1985 och ligger begravd på Västberga kyrkogård i Stockholm. Hon arbetade som servitris och det kanske var så hon träffade Carl. Sonen Artur växte upp hos sin mormor och morfar som ägde ett torp inte så långt från Ekeby Gård eftersom Gunborg var tvingad att arbeta och där levde Artur ett relativt bekymmerfritt liv hos sina morföräldrar. Efter skola blev det militärtjänst i Kungliga Flottan på olika fartyg, däribland jagaren Holland och på Älvsnabben. Han arbetade senare inom televerket. Artur dog 2003 och ligger  begraven på Lidingö kyrkogård.


Carl Gustavii gifte sig med Greta Forsberg (f. 1893) den 19 december 1926. Carl adopterade hennes båda döttrar, Marianne (f. 1917) och Birgit (f. 1920), från ett tidigare äktenskap.


I min farmor Ingalisas kvarlåtenskaper fann jag ett fantastiskt dokument i form av ett 47-sidigt brev, som Carl Gustavii skrev till sin brorson Björn Gustavii 1964. Brevet var tänkt att besvara frågan om vilken av sönerna Gustavii (10 bröder) som var mest lik sin far Nils Oskar Gustafsson. Brevet besvarar emellertid inte frågan, men det beskriver på ett utförligt och mycket trevligt sätt Carls uppväxt i Djursdala och Vimmerby, samt ger en mängd detaljer om bröderna, systern Anny, föräldrarna och deras släktingar i trakterna kring Vimmerby i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet. Till väsnter finns en scannad kopia av 'Carls-krönikan' daterat juli 1964. Jag tror att det är ett ett utkast då det innehåller en mängd korrekturnoteringar (troligen gjorda av hans hustru Greta). Eventuellt finns det en senare slutlig version av brevet vilken i så fall torde vara i Björn Gustaviis ägo. Notera att där det finns hänvisninar till längre fotnoter i texten så återfinns dessa på efterföljande sida.