Nyutnämnde Fänriken vid Kungliga Göta Artilleriregemente, A2 Eskil Gustavii ca 1930

Farfar som nyutnämnd Fänrik vid Kungliga Göta Artilleriregemente, A2 i Göteborg, ca 1930.

Löjtnant Eskil Gustavii

Fotot är troligen från någon av de perioder då farfar var läsrare på ArtSS ca 1937. Han är Löjtnant på fotot.

Per Gustavii,Birgitta Rådberg-Gustavii och Nils Gustavii

En tidstypisk bild på farfar från någon vinterövning under hans tid på A8 i Boden, 1947-1952.

På släktgården i Djursdala

Så här mins jag min farfar. Fotot är taget ca 1980 och farfar är 74 år på bilden. Han inte bara ser ung ut, han var även mycket spänstig för sin ålder. Han kunde t.ex. fortfarande med lätthet gå på händer när han var 70 år.

Inga Elisabeth "Ingalisa" Gustavii (f. Garström)

f. 4 juni 1914 i Sånga (AB)

† 2010 i Göteborg (O)

Löjtnant Eskil Gustavii vid Kungliga Göta Artilleriregemente, A2 i Göteborg, ca 1935

Min farfar Eskil  Gustavii är född den 12 januari 1906 på Gården Wirsta i Vimmerby. Han var tredje yngsta barnet (i en skara om 11 syskon) till predikanten Oskar Gustafsson (f. 1865) och hans hustru Augusta Olofsdotter (f. 1868). Farfar fick, liksom sina övriga syskon, en gedigen utbildning och tog studentexamen som privatist i Lund 1926. Efter genomgången officersaspirantutbildning som fältartillerist ryckte han in på Krigsskolan Karlberg 1929 och utexaminerades som Fänrik 1930 vid Kungliga Göta Artilleriregemente, A2 i Göteborg.


Det sägs att farfar efter studentexamen fick det förklarat för sig av sin äldre bror Carl att han skulle bli officer. Farfar var 12 år yngre än Carl, som redan var framgångsrik officer i artilleriet och kanske hade han ingen talan, men farfar blev alltså officer och det var ett mycket lyckat yrkesval. Vad jag har förstått trivdes farfar föträffligt i Armén och han var en mycket uppskattad och duglig officer, som genomgående fick mycket goda vitsord från sina överordnade. Detta är farfars millitära kariär i korthet:

1929-1930 Utbildning till Fänrik vid Krigsskolan Karlberg

16 april 1930 Utnämning till Fänrik vid A2

1932-1934 Utbildning vid AIHS (Artillerites och Ingenjörstruppernas Högre Skola)

28 augusti 1934 Utnämnd Löjtnant vid A2

1934-1939 Olika tjänster på A2, samt l lärare vid ArtSS, InfSS

1939-1944 Batterichef vid mobiliserat Luftvärnsförband [Krigsberedskap]

1 oktober 1940 Utnämnd Kapten vid A2

1944-1947 Vid Artilleriinspektörens stab, chef för utbildningsdetaljens artilleriavdelning

1 oktober 1949 Utnämnd Major vid A8

1947-1952 Vid A8 i Boden. Chef för vinterutbildningen, stallchef, divisionschef, stabschef, presschef m.m.

1 april 1953 Utnämnd Major vid A2

1953-1957 Åter på A2, regementsstabschef

1957-1959 Utbildningsofficer vid A2

1959-1960 Mobiliseringsofficer vid A2

1 april 1961 Pensionerad med Majors grad


1935 tilldelades farfar H. M. Konung Gustaf V skjutpris. H M Konungens skjutpris är det finaste pris en svensk artilleriofficer kan få. Priset instiftades 1921 av konung Gustav V och är ett skjutpris för artilleriofficerare. Priset utgjordes av en hederssabel och benämndes "H M Konungens skjutpris för batterichef". Tävlingen finns fortfarande och den äger årligen rum på ArtSS i Älvdalen. Tävlingen består i att i ett överraskande läge leda indirekt artillerield med förstärkt artilleribataljon. Finaltävlingen äger regelmässigt rum en av de sista dagarna på KHS HK Art (kaptenskursen) och priset överlämnas till segraren av högste närvarande chef, vilket mestadels är artilleriinspektören. Priset har dock genom åren även utdelats av konungen personligen samt av försvarsministern och CA (Chefen för Armén). Farfars hederssabel hänger på väggen hemma hos pappa och är en variant av Sabel m/1893 för kavalleriet med helgjuten förgylld kavel, parerplåt med Gustav V:s monogram, klinga med  etsad och förgylld dekor med text: HM:t Konungens skjutpris 1935 Till kaptenen vid A2 Eskil Gustavii. 1950 utnämndes farfar också  till Riddare av Kungliga Svärdsorden av första klassen (RSO) vilken man kan se honom bära på många foton.