Storskifteskarta från 1786 över de två gårdarna i Orremåla i Djursdala (fastigheten B är den gamla släktgården)

Min farfars mors släktträd

Släktträdet nedan bygger i huvudsak på uppgifter från boken "Släkten Gustavii 1967"

av Björn Gustavii, men där personakter finns är min egen forskning redovisad1890

Djursdala (H)

Augusta Olofsdotter Spak

f. 1868 i Orremåla, Djursdala (H)

† 1943 i Wirsta, Vimmerby (H)

PersonaktOskar Gustafsson

Predikant

1865-1944

Till släktträd »


Olaus Olsson

1831-1872

Bonde, Orremåla i Djursdala (H)

Personakt


Olof Larsson

f. 1790

Bonde, Orremåla i Djursdala (H)


Se tabell I nedan

Cajsa Greta Johansdotter

f. 1792


Se tabell II nedan

Kristina Lovisa Persdotter

1834-1909

Personakt


Petter Nilsson

f. 1808

Bonde, Nyserum i Frödinge (H)

flyttar till Södra Vi (H) 1836


Se tabell III nedan

Anna Stina Jansdotter

f. 1810

Se tabell IV nedan

Tabell I

Olof Larsson

f. 1790

Bonde,

Orremåla i Djursdala (H)


Cajsa Greta Johansdotter

f. 1792

Se tabell II nedan


Lars Jonsson

1754-1841

Bonde och snushandlare,

Orremåla i Djursdala (H)Jon Larsson

f. 1697

Bonde, Orremåla i Djursdala (H)
Maria Jönsdotter

f. 1704


Annika Jonsdotter

1754-1816Jonas Sunesson

f. 1734

Bonde, Orremåla i Djursdala (H)


Annika Olofsdotter Spak

1732-1802

Lars

Bonde, Ingebo i Djursdala (H)

Sune Eriksson

Bonde, Snokebo i Djursdala (H)

Karin Larsdotter


Olof Spak

1665-1749

Kronolänsman, Orremåla i Djursdala (H)


Karl Spaak

1709

Regementsfältskär vid Smålands Kavalleriregemente

Ingrid Olofsdotter

1629-1699


1 Spak. Ättens äldste kände stamfader var en vid namn Olof, hvars son Johan Olofsson, som föddes i Värmland och enligt traditionen var  »i ungdomen ganska yr och vidlyftig», tjänade i hertig Karls, sedermera konung Karl IX:s, härar och kallades för sitt häftiga lynne »Raswil». Han blef med åren fogligare och mildare till lynnet och hertig Karl skall med anledning däraf hafva yttrat till honom: »Nu skall du icke mera heta raswil, utan Spak». Härefter kallade han sig Spak, samt afled någonstans i Småland. Johan Olofssons broder Erik Olofsson var ägare till en skattemjölkvarn vid Dejeforsen i Värmland, idkade laxfiske och blev 1584 rådman i Karlstad samt 1604 borgmästare därstädes. Efter broderns död antog han namnet Spak, var två gånger gift, 1:a med Malin Sprätt, dotter till rådmannen i Karlstad Hans Sprätt, samt hade i båda giftena sexton söner.


(Lejonhufvud: »Ny Svensk Släktbok», Stockholm 1906.)


Olof Eriksson Spak

Född i slutet av 1500-talet 1662

Borgmästare i Karlstad


Erik Olofsson Spak 1

Borgmästare i Karlstad
Olof

Malin Sprätt
Hans Sprätt

Rådman i Karlstad

Kirstin Börjesdotter

1642


Börje Pehrsson

Rådman i Karlstad

Brita Olofsdotter


Tabell II

Cajsa Greta Johansdotter

f. 1792
Olof Larsson

f. 1790

Bonde, Orremåla i Djursdala (H)

Se tabell I ovan

Johannes Johansson

f. 1765

Bonde, Björkesnäs i Djursdala (H)Johan Persson

1736-1786

Rusthållare, Åninge i Locknevi (H)


Pehr Larsson

Bonde, Åhninge i Locknevi (H)

Anna Nannesdotter

Stina Jonsdotter

f. 1741Jöns Jönsson

Bonde, Östankärr i Locknevi (H)

Kirstin Pehrsdotter

Cajsa Persdotter

1763-1798Pehr Mosesson

f. 1728

Nämndeman, Björkesnäs i Djursdala (H)


Moses Pärsson

1734

Marstad i Djursdala (H)

Elin Pärsdotter

Christina Jonsdotter

f. 1734

Jöns Carlsson

Bonde, Marstad i Djursdala (H)

Tabell III

Petter Nilsson

f. 1808

Bonde, Nyserum i Frödinge (H)


Anna Stina Jansdotter

f. 1810

Se tabell IV nedan


Nils Isacsson

f. 1777

Skattehemmansägare, Nyserum i Frödinge (H)Isac Mårtensson

f. 1744

Bonde, Nyserum i Frödinge (H)

Stina Carlsdotter

f. 1750


Lisa Hemmingsdotter

f. 1751


Hemming Andersson

f. 1749

Bonde, Brofall i Frödinge(H)


Maria Andersdotter

1760


Anders Hemmingsson

1716-1791

Rusthållare, Smedstorp i Tuna (H)

Margareta Andersdotter

1714-1791

Tabell IV

Anna Stina Jansdotter

f. 1810Petter Nilsson

f. 1808

Bonde, Nyserum i Frödinge (H)

Se tabell III ovan

Jonas Persson

f. 1769

Bonde, Låxbo i Södra Vi (H)Pär Stephansson

f. 1728

Bonde, Låxbo i Södra Vi (H)
Staffan Olufsson

Bonde, Låxbo i Södra Vi (H)

Kirstin Jonsdotter

f. 1746


Jöns Olufsson

Bonde, Låxbo i Södra Vi (H)

Kirstin Olufsdotter

Brita Stina Nilsdotter

f. 1774


Nils Pehrsson

Bonde, Eldstorp Storegård i Pelarne (H)

Ingrid Jonsdotter

f. 1749