Foto taget ca 1950. Min pappa Per (f. 1940), hans bror Lars (f. 1942), farmor Ingalisa (f. 1917) och farfar Eskil Gustavii (f. 1906)

Page in English

Foto taget ca 1919: Min farmor Ingalisa (f. 1914) med sina föräldrar Alexandra (f. Hamrén) och fängelsekamreren Gustaf Garström

... och jorden skalv när kraften lämnade gumman

Farmors farfar Fängelsedirektören Gustaf Garström

Farmors farfar Gustaf Garström var Fängelse-direktör på  cellfängelset i Härnösand 1882-1903. Han tilldelades också Kungliga Vasaorden 1903.

Släktgården i Eklanda

Ekenäs gård ca 1919. Oskar Gustafsson är född och uppvuxen i huset längst till höger på bilden.

Farmors mor Alexandra Hamrén föddes 1890 på Eklanda Ryttaregård i Fässbergs församling. Eklanda var länge den självklara samlings-platsen för släkten Hamrén. Idag är Eklanda by ett modernt villaområde i Södra Göteborg, men huvudbyggnaden finns fortfarande kvar och är helt renoverad tillbaka till ursprungsskick.

Torpet Blommanskog

Släktgården Djursdala Nr 4

Sedan Augustas far Olaus Olsson dött år 1872 utsågs en släkting till förmyndare för Olaus barn, bl a för Hilda Augusta. Han fick hand om Christina Lovisas och hennes barns ekonomi, tyvärr. Han fick alkoholproblem och alla pengar försvann och så småningom försattes han i konkurs. Turligt nog hade han skrivit på en revers avseende de belopp som han hade fått att förvalta. Christina Lovisa kunde vid konkursen mot reversen förvärva Gården.

Inför sitt giftermål köpte sedan Hilda Augusta och Nils Oscar Gården av Christina Lovisa.

Min farmors släkt

från Halland och Roslagen

Min farmors förfäder kommer både från Roslagen och Halland. Hennes farfar var fängelsedirektör och hennes morfars mor var Kungsbackagumman

Min farmor Ingalisa Gustavii föddes som Inga Elisabeth Garström i Sånga församling 1914. Hon är dotter till Fängelsekamreren Gustaf Garström (f. 1883) och hans hustru Alexandra Hamrén (f.1890) från Eklanda i Fässbergs socken (numera Mölndal). Vid tiden för farmors födelse arbetade hennes far Gustaf som fängelsekamrer på cellfängelset i Svartsjö. Den första anstalten var tvångsarbetsanstalten i Svartsjö slott, som öppnades 1891. Stottet var då ombyggt och rymde 337 celler. På 1920-talet ändrades inriktningen till en öppnare anstalt där jordbruksarbete blev en del i behandlingen av fångarna. Farmors far Gustaf arbetade i fängelseledningen och de bodde i en stor och vacker tjänstevilla strax utanför anstalten. Tyvärr insjuknade Gustaf i s.k. sömnsjuka ca 1919. Sjukdomsbilden var mycket difus, men av symptomen att döma tror jag att det handlade om TBE. Gustaf blev också mycket sjuk och fick tillbringa större delen av återstoden av sitt liv som sängliggande patient. Det blev därför en stor tragedi för familjen, dels för att de på så vis i det närmaste förlorade sin far och make, men också för att de nästan helt förlorade försörjningen. Under tiden i Svartsjö föddes också farmors syster Margareta Linnéa Garström, som senare emmigrerade till England och gifte sig med Heiner Adelmann.

Farmors förfäder kommer dels från Halland genom hennes mor Alexandra Hamrén och dels från Roslagen genom fadern Gustaf Garström. Alexandras farmor var den riksberömda läkekvinnan Kungsbackagumman, Britta Lena Andersson, vars förfäder var från socknarna söder om Kungsbacka. Alexandras far Birger Hamrén var alltså son till Kungsbackagumman och tog sig efternamnet Hamrén efter gården Hambrö i Kungsbacka där han var född och uppvuxen. Släkten Garström kommer från Roslagen där den äldste förfadern sockenskräddaren Anders Garnström (f. 1738) flyttar från Garns socken till Österåkers socken ca 1758.

Kungsbackagumman Britta Lena Andersson

Adliga ätten Sabelskölds vapensköld

Min farfars farmor Maria Sophia Nilsdotter (f. 1836) var ättling till bonden Måns Larsson ( 1769) från Saxhult i Kristdala, som var en av de bondsöner som kom att gifta sig med en av de sex välborna jungfrurna på Bråhult efter fadern Livdragonen Carl Sabelskölds död 1701. Det är en intressant historia om en adlig släkts uppgång och fall i 1600-talets stormakts-sverige.


Carl Jönsson började antagligen sin militärtjänstgöring i åldern 15-20 år. Han blev fänrik i Smålands ryttare år 1616 och i oktober 1617 blev han adlad och tog sig namnet Sabelsköld. Detta skedde i samband med Gustaf II Adolfs kröning i Uppsala den 12 oktober 1617. Av adelsbrevet framgår inte vad han blev adlad för då texten är ganska allmänt formulerad. Under åren efter adlandet tjänstgjorde Carl Sabelsköld vid Smålands ryttare. Carl Jönsson Sabelskölds sonson, Livdragonen Carl Sabelsköld, blev den siste manlige arrvingen och slöt sin ätt på svärdssidan år 1700 eller 1701 efter att ha saknad (troligen död) under Karl XII fälttåg.

Min farmor Ingalisa Gustavii

Min farfar Eskil Gunnar Gustavii 1935

Min farfar Eskil Gunnar Gustavii är född den 12 januari 1906 på Gården Wirsta i Vimmerby. Han var tredje yngsta barnet (i en skara om 11 syskon) till predikanten Oskar Gustafsson (f. 1865) och hans hustru Augusta Olofsdotter (f. 1868).


När farfar hade tagit studentexamen som privatist i Lund sökte han sig, liksom sin äldre bror Carl, till Artilleriet och han blev Fänrik vid Kungliga Göta Artilleriregemente, A2 i Göteborg 1930. Han tjänstgjorde vid en mängd förband och staber under sin millitära kariär och pensionerades som Major 1961 i samband med nedläggningen av A2. Farfar var då 55 år gammal och anställdes som platschef på AB Hällarydsverken i Skede i Småland. Farfar gifte sig med Ingalisa Garström (f. 1914) 1937 i Köpenhamn och de fick barnen Per (f. 1940 ) som är min far och Lars (1942-1913).