Forskningsdokument

Ansökan om att Carl Gustafsson ska få ta namnet Gustavii daterat 22 februari 1912

Brev från Konungens befallningshafvande den 27 juli 1912 (Carl får tillstånd att ta namnet Gustavii)

Ansökan om att övriga syskon skall få ta namnet Gustavii daterat 14 februari 1914

Kungörelse den 13 juni 1914 (övriga bröder tar namnet Gustavii)

Kungörelse den 4 juli 1914 (systern Anny tar namnet Gustavii)

Personakt för Predikanten Nils Oskar Gustafsson (1865-1944)

Personakt för Hilda Augusta Olofsdotter (1868-1943)

Personakt för Oskar Gustafssons far Gustaf Erik Johansson (1813-1898)

Personakt för Oskar Gustafssons mor Maria Sophia Nilsdotter (1836-1925)

Personakt för Augusta Olofsdotters far Olaus (Olof) Olsson (1831-1872)

Personakt för Augusta Olofsdotters mor Kristina Lovisa Persdotter (1834-1909)

Foton


Foto av Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7 och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustavii taget 1938


Syskonen Erik, Carl, Ragnar, Anny, Hans, Gustaf och Martin ca 1904


Julafton 1917 i Wirstad


Gården Djursdala No 4 där Carl och hans syskon växte upp


Ekenäs där Carls far Nils Oscar Gustafsson är född och uppvuxen, foto taget ca 1915


Djursdala kyrka

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Syskonen Gustavii

Fotot är taget 1904 och föreställer (från vänster) Erik, Carl, Ragnar, Anny med Hans i knät, Gustaf och Martin. Fotot är troligen taget strax efter att äldste brodern David har dött i sviterna efter en öroninflammation. Senare föddes ytterligare tre bröder: Eskil 1906, Holger 1908 och Folke 1910.

 

Syskonen Gustavii föddes Gustafsson och var barn till jordbrukaren och väckelsepredikanten Nils Oskar Gustafsson (1865-1944) och hans hustru Hilda Augusta Olofsdotter (1868-1943). Den 4 mars 1890 flyttar Oskar från sin födelseplats, gården Ekenäs, till Djursdala församling och bosätter sig där på Djursdala No 4 tillsammans med sin blivande hustru Augusta och hennes mor. Oskar och Augusta gifter sig den 7 juni 1890 i Djursdala kyrka. De får 11 barn tillsammans:

 • David f. 21 juni, 1891 i Djursdala
 • Anny f. 24 augusti, 1892 i Djursdala
 • Carl Oskar f. 7 maj, 1894 i Djursdala
 • Gustaf Rudolf f. 2 december, 1895 i Djursdala
 • Henrik Martin f. 15 december, 1897 i Djursdala
 • Olof Ragnar f. 7 mars, 1900 i Djursdala
 • Erik Verner f. 13 maj, 1902 i Djursdala
 • David Johannes (Hans) f. 24 juni, 1904 i Djursdala
 • Eskil Gunnar f. 12 januari, 1906 i Vimmerby
 • Holger f. 1908 i Vimmerby
 • Folke f. 1910 i Vimmerby

Familjen bor på Djursdala No 4 fram till 1904 då de arrenderar ut gården och flyttar till Wirstad i Vimmerby där också de tre yngsta sönerna föds.


Bild från Wirstad ca 1907. Fr.v. Eskil, Hans, Erik, Ragnar, Martin, Gustaf, Carl, Anny.

Här kan du läsa mer om hur släktnamnet Gustavii kom till.

I min farmor Ingalisas kvarlåtenskaper fann jag ett fantastiskt dokument i form av ett 47-sidigt brev, som Carl Gustavii skrev till sin brorson Björn Gustavii 1964. Brevet var tänkt att besvara frågan om vilken av sönerna Gustavii som var mest lik deras far Nils Oskar Gustafsson. Brevet besvarar inte helt frågan, men det beskriver på ett utförligt och mycket trevligt sätt Carls uppväxt i Djursdala och Vimmerby, samt ger en mängd detaljer om brödernas, systern Annys, föräldrarnas och deras släktingars liv i trakterna kring Vimmerby i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet.

Nedan finns en scannad kopia av 'Carls-krönikan' daterat juli 1964. Jag tror att det är ett ett utkast då det innehåller en mängd korrekturnoteringar (eventuellt gjorda av hans hustru Greta). Eventuellt finns det en senare slutlig version av brevet vilken i så fall torde vara i Björn Gustaviis ägo. Notera att där det finns hänvisninar till längre fotnoter i texten så återfinns dessa på efterföljande sida. När du läser Calles brev kan du med fördel orienera dig i familjen och trakterna av Djursdala och Vimmerby genom att följa forskningslänkarna till vänster och fotolänkarna till höger.

Trevlig läsning!

Länk till Carl Gustaviis brev (PDF) OBS filen är 70 MB stor så det tar en stund att ladda ned den.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use