Forskningsdokument

Ansökan om att Carl skall få ta namnet Gustavii daterat 22 februari 1912

Brev från Konungens befallningshafvande den 27 juli 1912 (Carl tar namnet Gustavii)

Ansökan om att övriga syskon skall få ta namnet Gustavii daterat 14 februari 1914

Kungörelse den 13 juni 1914 (övriga bröder tar namnet Gustavii)

Kungörelse den 4 juli 1914 (systern Anny tar namnet Gustavii)

Personakt för Carl Gustaviis far Nils Oskar Gustafsson (1865-1944)

Personakt för Carl Gustaviis mor Hilda Augusta Olofsdotter (1868-1943)

Personakt för Carl Gustaviis farfar Gustaf Erik Johansson (1813-1898)

Personakt för Carl Gustaviis farmor Maria Sophia Nilsdotter (1836-1925)

Personakt för Carl Gustaviis morfar Olaus (Olof) Olsson (1831-1872)

Personakt för Carl Gustaviis mormor Kristina Lovisa Persdotter (1834-1909)

Carls-krönikan - Carl Gustaviis berättelse om sin uppväxt i Småländska Djursdala och Vimmerby.

Thémis-affären 1916 - Carl Gustaviis berättelse om operationen under 1:a världskriget

Carl Gustaviis fotoalbum från 1913-1925 med foton från hans tidiga officerskarriär

Foton


Foto av Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7 och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustavii taget 1938


Syskonen Erik, Carl, Ragnar, Anny, Hans, Gustaf och Martin ca 1904


Julafton 1917 i Wirstad


Gården Djursdala No 4 där Carl och hans syskon växte upp


Ekenäs där Carls far Nils Oscar Gustafsson är född och uppvuxen, foto taget ca 1915


Djursdala kyrka

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Carl Gustavii (f. Gustafsson)
f. 1894 i Djursdala församling (H)
1968 i Göteborg Vasa församling (O)

 

Carl Oskar Gustavii är född den 7 maj 1894 på gården Djursdala No 4 i Djursdala församling, Kalmar län. Han är son till lantbrukaren och väckelsepredikanten Nils Oskar Gustafsson (f. 1865) och hans hustru Hilda Augusta Olofsdotter (f. 1868). Carl är tredje barnet, men då hans äldre bror David dog 1904 blev Carl äldste sonen i familjen och i samband med att han skulle bli officer 1912 tar han sig namnet Gustavii. Övriga syskon tar så småningom också namnet Gustavii.

 

Här kan du läsa mer om hur släktnamnet Gustavii kom till.

 

Carl tog studentexamen i Lund 1912 och den 4 juni 1913 ryckte Carl Gustavii in som officersaspirant på volläntärskolan i Kristianstad och två år senare, den 31 december 1915 får han sin officersfullmakt. Detta efter genomgången utbildning vid Kungliga Krigsskolan Karlberg i Stockholm. Carl Gustavii blev officer vid Kungliga Gotlands Artillerikår, A7, . Han tjänstgjorde dock vid en mängd olika förband under sin offierskarriär, t.ex. Krigsskolan Karlberg, A9 i Boden, A6 i Jönköping, A2 i Göteborg för att nämna några. han pensionerades som Överstelöjtnant 1948. Därefter arbetade han på Svenska Gulf Oil Co. 1948-1959. Carl Gustavii utnämndes även till riddare av Kungliga Svärdsorden. En av många intressanta händelser i Carl Gustaviis millitära karriär var den s.k. Thémis-affären 1916 under 1:a världskriget. Den svenska ångaren Thémis blev kapad av tyska flottan i hamnen i Visby och carl fick befälet över operationen som hade till uppgift att förhindra att tyskarna förde Thémis till Tyskland. Läs den spännande berättelsen om Thémis-affären 1916 med Carls egna ord här.

 

Under sin tid i Stockholm, kring 1920 träffade Carl Gustavii Gunborg Blomberg, som han också fick sonen Artur Blomberg-Gustavii med. Carl och Gunborg träffades troligen på Ekeby Gård utanför Tungelsta (ca 3 mil söder om Stockholm), där fanns vid den tiden ett säteri och utbildning för ridande militärer. Vi vet också att de var trolovade, vad som sen hände vet vi inte, men de gifte sig aldrig. Dock finns det bevis på att Carl erkände Gunborgs son Artur som sin son (utdrag ur födelse och dopbok daterat 1978-10-17: Fader enl lagst erk 3/7 1922 Gustavii Carl Oscar. Moder Blomberg Gunborg Linnea.). Artur fick också efternamnet Blomberg-Gustavii. Gunborg Blomberg var född den 9 oktober 1902 och dog 1985 och ligger begravd på Västberga kyrkogård i Stockholm. Hon arbetade som servitris och det kanske var så hon träffade Carl. Sonen Artur växte upp hos sin mormor och morfar som ägde ett torp inte så långt från Ekeby Gård eftersom Gunborg var tvingad att arbeta. Artur levde ett relativt bekymmerfritt liv där hos sina morföräldrar. Efter skola blev det militärtjänst i Kungliga Flottan på olika fartyg, däribland jagaren Holland och på Älvsnabben. Han arbetade senare inom televerket. Artur ligger idag begraven på Lidingö kyrkogård.

 

Carl Gustavii gifte sig med Greta Forsberg (f. 1893) den 19 december 1926. Carl adopterade hennes båda döttrar, Marianne (f. 1917) och Birgit (f. 1920), från ett tidigare äktenskap.

I min farmor Ingalisas kvarlåtenskaper fann jag ett fantastiskt dokument i form av ett 47-sidigt brev, som Carl Gustavii skrev till sin brorson Björn Gustavii 1964. Brevet var tänkt att besvara frågan om vilken av sönerna Gustavii (10 bröder) som var mest lik sin far Nils Oskar Gustafsson. Brevet besvarar emellertid inte frågan, men det beskriver på ett utförligt och mycket trevligt sätt Carls uppväxt i Djursdala och Vimmerby, samt ger en mängd detaljer om bröderna, systern Anny, föräldrarna och deras släktingar i trakterna kring Vimmerby i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet.

 

Nedan finns en scannad kopia av 'Carls-krönikan' daterat juli 1964. Jag tror att det är ett ett utkast då det innehåller en mängd korrekturnoteringar (eventuellt gjorda av hans hustru Greta). Eventuellt finns det en senare slutlig version av brevet vilken i så fall torde vara i Björn Gustaviis ägo. Notera att där det finns hänvisninar till längre fotnoter i texten så återfinns dessa på efterföljande sida. När du läser Calles brev kan du med fördel orienera dig i familjen och trakterna av Djursdala och Vimmerby genom att följa forskningslänkarna till vänster och fotolänkarna till höger.

Trevlig läsning!

Länk till Carl Gustaviis brev (PDF) OBS att filen är 70 MB stor så ha tålamod när du laddar ned den.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use