Forskningsdokument

Ansökan om att Calle skall få ta namnet Gustavii daterat 22 februari 1912

Brev från Konungens befallningshafvande den 27 juli 1912 (Calle tar namnet Gustavii)

Ansökan om att övriga syskon skall få ta namnet Gustavii daterat 14 februari 1914

Kungörelse den 13 juni 1914 (övriga bröder tar namnet Gustavii)

Kungörelse den 4 juli 1914 (systern Anny tar namnet Gustavii)

Personakt för Carl Gustaviis far Nils Oskar Gustafsson (1865-1944)

Personakt för Carl Gustaviis mor Hilda Augusta Olofsdotter (1868-1943)

Personakt för Carl Gustaviis farfar Gustaf Erik Johansson (1813-1898)

Personakt för Carl Gustaviis farmor Maria Sophia Nilsdotter (1836-1925)

 

Foton


Foto av Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7 och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustavii taget 1938


Syskonen Erik, Carl, Ragnar, Anny, Hans, Gustaf och Martin ca 1904


Julafton 1917 i Wirstad


Gården Djursdala No 4 där Carl och hans syskon växte upp


Ekenäs där Carls far Nils Oscar Gustafsson är född och uppvuxen, foto taget ca 1915


Djursdala kyrka

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Julafton 1917
i Wirstad

Bilden är tagen på Julafton 1917 i lägenheten i Wirstad i Vimmerby. I mitten sitter föräldrarna Nils Oskar Gustafsson (f. 1865) och hans hustru Hilda Augusta Olofsdotter (f. 1868) omgivna av alla sina barn, som vid denna tidpunkt har tagit efternamnet Gustavii.

Medsols från vänster sitter: Eskil (f. 1906), Erik (f. 1902), Martin (f. 1897), Anny (f. 1892), Gustaf (f. 1895), Carl (f. 1894), Ragnar (f. 1900) och Hans (f. 1904). Pojkarna framför bordet är Holger (f. 1908) till vänster och Folke (f. 1910).

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use