Forskningsdokument

Ansökan om att Calle skall få ta namnet Gustavii daterat 22 februari 1912

Brev från Konungens befallningshafvande den 27 juli 1912 (Calle tar namnet Gustavii)

Ansökan om att övriga syskon skall få ta namnet Gustavii daterat 14 februari 1914

Kungörelse den 13 juni 1914 (övriga bröder tar namnet Gustavii)

Kungörelse den 4 juli 1914 (systern Anny tar namnet Gustavii)

Personakt för Nils Oskar Gustafsson (1865-1944)

Personakt för Hilda Augusta Olofsdotter (1868-1943)

Personakt för Gustaf Erik Johansson (1813-1898)

Personakt för Maria Sofia Nilsdotter (1836-1925)

Personakt för Olaus Olsson (1831-1872)

Personakt för Kristina Lovisa Persdotter (1834-1909)

Foton


Foto av Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7 och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustavii taget 1938


Syskonen Erik, Carl, Ragnar, Anny, Hans, Gustaf och Martin ca 1904


Julafton 1917 i Wirstad


Gården Djursdala No 4 där Carl och hans syskon växte upp


Ekenäs där Carls far Nils Oscar Gustafsson är född och uppvuxen, foto taget ca 1915


Djursdala kyrka

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Djursdala kyrka

Djursdala kyrka började byggas 9 maj 1692 och invigdes 30 november samma år av prosten Johan Phoenix, Vimmerby. 1707-1708 "...blev hon rikeligen bemålad" med bilder ur Gamla och Nya Testamentet, med bibelspråk och ornamenteringar. Två mästare från Eksjö, Petter Wadsten och Zackarias Hake, utförde målningarna. Förmodligen var de inspirerade av Johan Künkel, vars mästerverk, det rikt dekorerade taket i Eksjö gamla kyrka, nu kan beses i Statens Historiska Museum.

Alltså var det så här Djursdala kyrka såg ut och var utsmyckad redan då våra förfäder levde i byn. I denna kyrka är Oskar Gustafsson och Augusta Olofsdotter vigda 7 juni 1890. Åtta av deras barn är döpta här och äldste sonen David ligger begravd här, liksom Augustas föräldrar Olaus Olsson (1831-1872) och Kristina Lovisa Persdotter (1834-1909).

 

Klockstapeln är troligen från 1698 och har två klockor, vilka har omgjutits flera gånger, den lilla senast 1820 och den stora 1850.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use