Forskningsdokument

 

Ansökan om att Carl Gustafsson ska få ta namnet Gustavii daterat 22 februari 1912

Brev från Konungens befallningshafvande den 27 juli 1912 (Carl får tillstånd att ta namnet Gustavii)

Ansökan om att övriga syskon skall få ta namnet Gustavii daterat 14 februari 1914

Kungörelse den 13 juni 1914 (övriga bröder tar namnet Gustavii)

Kungörelse den 4 juli 1914 (systern Anny tar namnet Gustavii)

Personakt för Predikanten Nils Oskar Gustafsson (1865-1944)

Personakt för Hilda Augusta Olofsdotter (1868-1943)

Personakt för Oskar Gustafssons far Gustaf Erik Johansson (1813-1898)

Personakt för Oskar Gustafssons mor Maria Sophia Nilsdotter (1836-1925)

Personakt för Augusta Olofsdotters far Olaus (Olof) Olsson (1831-1872)

Personakt för Augusta Olofsdotters mor Kristina Lovisa Persdotter (1834-1909)

Foton


Foto av Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7 och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustavii taget 1938


Syskonen Erik, Carl, Ragnar, Anny, Hans, Gustaf och Martin ca 1904


Julafton 1917 i Wirstad


Gården Djursdala No 4 där Carl och hans syskon växte upp


Ekenäs där Carls far Nils Oscar Gustafsson är född och uppvuxen, foto taget ca 1915


Djursdala kyrka

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Släktnamnet Gustavii
och dess uppkomst

"... Jag hade inte haft någon tanke på namnbyte när Far en dag sade: 'När du nu ska bli knekt ska du väl också ha ett knektnamn'... Jag hade inte något emot ett 'knektnamn'. Far diskuterade saken med sin gode vän kyrkoherden i Vimmerby N. A. Höglander. Båda kom överens om att namnet... på något sätt borde ha anknytning till Fars namn. Höglander kunde latin och namnet Gustavi tog gestalt. Jag minns att jag en dag fick meddelande från far att vår ansökan om namnändring troligen icke skulle komma att gå igenom på grund av protest från annan släkt med samma namn, att ansökan därför måste ändras och att kyrkoherde Höglander föreslagit och ordnat med ett tillägg av ett i..."

Ovanstående är ett utdrag ur boken "Släkten Gustavii 1967" av Björn Gustavii och återger vad Carl Gustavii berättar i ett brev till författaren, daterat den 14 augusti 1962.

 

Året är 1912 och Carl Oskar Gustafsson är 17 år och skall bli officer. Som blivande regementsofficer tyckte nog fadern att det skulle passa med ett mer specifikt efternamn än det ganska vanliga Gustafsson, då de flesta av hans blivande officerskamrater hette Von Rosen, Von Essen och Hamilton etc. Efter att först ha fått avslag på ansökan för Gustavi (med ett i) och en ny ansökan, nu för Gustavii (med två i) hade skickats in kunde Carl till slut få sitt 'knektnamn' godkänt.

Den 27 juli 1912 (alltså för precis 100 år sedan) får han följande beslut per post:

"...fann Konungens Befallningshafvande, som lämnade utan afseende från byggnadsingeniören Torsten Gustawi i Sthm inkommen protest mot ansökningen, skäligt som släktnamn för makarnas omyndige son Karl Oskar... godkänna antagna släktnamnet Gustavii...".

Se Brev från Konungens befallningshafvande den 27 juli 1912 under forskningsdokument till vänster.

 

Ett år senare, den 4 juni 1913 rycker så Carl Gustavii in som volontär (officersaspirant) och två år senare, den 31 december 1915 får han sin officersfullmakt. Detta efter genomgången utbildning vid Kungliga Krigsskolan Karlberg i Stockholm. Carl Gustavii blev officer vid Kungliga Gotlands artillerikår, A7. Han tjänstgjorde dock vid en mängd olika förband under sin offierskarriär, t.ex. Krigsskolan Karlberg, A6 i Jönköping, A2 i Göteborg för att nämna några.

Carl Gustavii är äldre bror till min farfar Eskil, som också blev artilleriofficer. Farfar Eskil är född 1906 och alltså 12 år yngre och det lär ha gått till så att när Eskil hade tagit studentexamen föklarade hans äldre bror Calle (nu 29 år gammal) att "...Eskil du ska bli officer" och sedan var det slutdiskuterat. Förmodligen visste Carl ganska väl vad han gjorde när han lotsade farfar in på officersbanan, då farfar blev en mycket duglig officer och kom att älska sitt yrke.

I min farmor Ingalisas kvarlåtenskaper fann jag ett fantastiskt dokument i form av ett 47-sidigt brev, som Carl Gustavii skrev till sin brorson Björn Gustavii 1964. Brevet var tänkt att besvara frågan om vilken av sönerna Gustavii (10 bröder) som var mest lik sin far Nils Oskar Gustafsson. Brevet besvarar emellertid inte frågan, men det beskriver på ett utförligt och mycket trevligt sätt Carls uppväxt i Djursdala och Vimmerby, samt ger en mängd detaljer om bröderna, systern Anny, föräldrarna och deras släktingar i trakterna kring Vimmerby i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet.

Nedan finns en scannad kopia av Carlsbrev daterat juli 1964. Jag tror att är ett är ett utkast då det innehåller en mängd korrekturnoteringar (eventuellt gjorda av hans hustru Greta). Eventuellt finns det en senare slutlig version av brevet vilken i så fall torde vara i Björn Gustaviis ägo. Notera att där det finns hänvisninar till längre fotnoter i texten så återfinns dessa på efterföljande sida. I samband med att man läser Calles brev kan man med fördel orienera sig i familjen och trakterna av Djursdala och Vimmerby genom att följa forskningslänkarna till vänster och fotolänkarna till höger.

Trevlig läsning!

 

Länk till Carl Gustaviis brev (PDF) OBS filen är 70 MB stor så det tar en stund att ladda ned den.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use