Forskningsdokument

Personakt för Gustaf Garström (1836-1906)

Personakt för Gustafva Wilhelmina Wiman (1845-1917)

Foton


Foto på den pensionerade Fängelsedirektören och riddaren av Kungliga Vasaorden, Gustaf Garström taget i början på 1900-talet


Gustaf Garström och hans hustru Gustafva (född Wiman) taget ca 1890


Sonen Johan Gustaf Wilhelm Garström och hans hustru Alexandra Linnéa (född Hamrén) och dottern Inga Elisabeth som alltså är min farmor


Garströmska familjegraven på Härnösands gamla kyrkogård


Ingången till Härnösands gamla kyrkogård

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Fängelsedirektören

Gustaf Garström
f. 1836 på Stora Säby i Österåkers församling (A)
1906 i Härnösands stadsförsamling (Y)

Gustaf Garström är född den 18 maj 1836 på Stora Säby gård i Österåkers församling och han är son till skepparen Gustaf Garström (1809-1891) och hans hustru Cajsa Lisa, född Jansdotter (1809-1895). Skepparsonen Gustaf Gartström från den lilla socknen Österåker norr om Stockholm måste ha fått en något sånär hygglig utbildning för han gör, en på sin tid, anmärkningsvärd karriär inom fångvården i Sverige. Han kommer från ganska enkla och säkert fattiga förhållanden och blir så småningom fängelsedirektör och riddare av Vasaorden.

Den 4 december 1854, 18 år gammal, lämnar han familjen och flyttar till Skeppsholmen i Stockholm. På Skeppsholmen skrivs han in vid flottan och 2dra Canonier Compagniet där han stannar i 8 år. Jag har ännu inte kunnat få fram rullor som beskriver vilka befattningar och eventuella kommenderingar Gustaf har under den här perioden, men han bör ha varit ganska framgångsrik eftersom han 1862 får kommendering som Sergeant i Norrköping.

Under sin tid på Skeppsholmen träffar han sin blivande hustru, den 9 år yngre Gustafva Wilhelmina Wiman. Att de träffas under Gustafs tid på Skeppsholmen är inte bevisat, men högst troligt då Gustafva bodde på Malmskilnadsgatan, Båtsmanskasern i Skeppsholms församling åren 1858 till 1868. Det finns ett brev bevarat, daterat den 8 februari 1864, från Gustaf till Gustafva som tydligt visar att de bör ha känt varandra en längre tid före brevets datum. Att de är trolovade kan man säkert sluta sig till av brevets inledande strof ”Snälla Älskade Stafva…” och lite längre fram i texten ”…märk noga min Trolofvade Fästmö”. När Gustafva mottog detta brev var hon bara 18 år. Enligt min farmor Ingalisa lär Gustafva ha varit en mycket vacker kvinna.

Den 19 september 1862 flyttar Gustaf till Norrköping och tjänstgör där i stadsvakten under 8 år. I den första husförhörslängden tituleras han Sergeant och bor på No 3. Rådstugan, Corps de garde i Norrköpings S:t Olai församling. I senare husförhörslängd tituleras han Stadssergeant. Det är kanske här han får den erfarenhet som gör honom attraktiv för det nya fångvårdssystemet. Gustaf Garström är nämligen samtida med införandet av de nya fångvårdsprinciperna i Sverige under 1800-talet. Han fann sig väl tillrätta i denna "bransch" och gjorde en bra karriär inom fångvården. Den 26 april 1870 flyttar så Gustaf från Norrköping till Västerås för att där tjänstgöra som cellvaktmästare på det moderna cellfängelset. Det var vanligt att man rekryterade personalen till de nya fängelserna ur försvarsmakten och en stadssergeant ansågs säkert väl lämpad för uppgiften.

 

Under åren i Västerås hinner han också med att gifta sig med Gustafva och döttrarna Hildur Wilhelmina och Gerda Elisabet föds också där. På Gustafvas 26:e födelsedag, den 17 september 1871 gifter de sig i Jacob & Johannes församling i Stockholm. De har nu varit trolovade i ca 7 år. Dagen efter reser de nygifta till Västerås och ganska precis 9 månader senare, den 22 juni 1772 föds dottern Hildur Wilhelmina. Familjen bor nu i Västerås domkyrkoförsamling.

 

1876 är det dags för befordran och den 23 juli detta år flyttar Gustaf, Gustafva och döttrarna från Västerås till Karlshamn där Gustaf blir bevakningsbefälhavare. Jag är osäker på om detta är ett cellfängelse, men ett steg uppåt i karriären är det helt klart. I Karlshamn föds också tredje dottern, Fanny Emma Gustafva den 23 juli 1877. De stannar bara ett år i Karlshamn och den 20 augusti 1877 flyttar de vidare till Umeå.

 

Det tar dock en månad för dem att resa till Umeå och man skulle kunna tänka sig att de passar på att hälsa på i Sundtorpet i Österåker innan de fortsätter norrut. Jag har dock inga bevis för detta.I husförhörslängden för Västerbottens Läns Cellfängelse i Umeå Stadsförsamling (1877-1886) kan man se att Gustaf nu tituleras biträdande fängelsedirektör. Han är 41 år och karriären går spikrakt uppåt. I Umeå stannar familjen i fem år och den 1 augusti 1882 finner man dem så i flyttlängden för inflyttade i Härnösands församling.

I Härnösand blir Gustaf fängelsedirektör. Gustaf Garström bor sedan i Härnösand fram till sin död den 14 maj 1906. Under tiden i Härnösand föds sonen Johan Gustaf Wilhelm, den 7 januari 1883. Familjen drabbas också av tragedi, då äldsta dottern Hildur Wilhelmina avlider endast 16 år gammal. Hildur Wilhelmina är den första att begravas i det som senare ska bli familjegraven på Härnösands gamla kyrkogård.

Gustaf utnämns till Riddare av Vasaorden vilket framgår av bouppteckningen efter hans död. Bilden av skepparsonen Gustaf Garström är att han var en mycket driftig man och säkert en man av sin tid, som gjorde en bra karriär i den nya fångvården. Han var så skicklig i det han gjorde att han med tiden nådde den högsta befattningen och krönte karriären med en officiell utmärkelse som bevis på sin duglighet.

Hustrun Gustafva flyttade senare hem till sonen Gustaf och bodde hos honom och hans familj fram till sin död den 19 juni 1917. Gustaf och Gustafva är båda begravda i familjegraven på Härnösands gamla kyrkogård. I graven ligger också dottern Fanny och hennes man Adolf Backer.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use