Forskningsdokument och länkar för släkten Sabelskjöld:

Antavla Nr 4 som visar släktbanden till Jöns Sabelskjöld


Släktföreningen Sabelskjölds hemsida

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Släkten Sabelskjöld

Via anfäder på min fars sida (släkten Gustavii) är jag släkt med dragonen Carl Jönsson Sabelskjöld (1590-1663). Här följer en kort redogörelse över Carl Sabelskjölds ättlingar och kopplingen till min egen släkt. Källa för redogörelsen är Sture Heidings och Sven Bankeströms bok "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar" om inte annat anges.

OBS. Jag har angivit annummer inom hakparenteser vilket också identifierar personerna i mina antavlor.

Livdragonen Carl Sabelskjöld (1590-1663)
Carl Jönsson föddes troligen den 2 januari 1590 och är son till fogden i Nyköpings slott, Jöns Mårtensson och hans hustru Brita Larsdotter. Fadern Jöns Mårtensson var en mycket betrodd man hos hertig Carl av Södermanland, den blivande kung Carl IX. Jöns Mårtensson var fogde på Julita gård i Oppunda härad i Södermanland 1582-1587, slottsfogde i Nyköping 1588-1591 och sedan fogde i Vibyholms län åren 1595-1624. Det var alltså under tiden i Nyköping som sonen Carl föddes.

Jöns Mårtensson gifte sig med Brita Larsdotter på Julita gård år 1587. Även modern Brita hade en inflytelserik bakgrund då hon var dotter till kyrkoherden i Nyköping Helgona pastorat, Laurentius Andreae (Lars Andersson). Laurentius hade mycket kontakt med hertig Carl vilket också gällde dottern Brita, som var åldfru på Nyköpings slott 1588-1593 vilket innebar att vara föreståndare för kökspersonalen och ha ansvar för förråden. Hon hade altså ett maktpåliggande arbete. Brita Larsdotter var också amma åt hertig Carls Dotter Kristina, som dog vid några månaders ålder år 1594.

 

Carl Jönsson började antagligen sin militärtjänstgöring i åldern 15-20 år. Han blev fänrik i Smålands ryttare år 1616 och i oktober 1617 blev han adlad och tog sig namnet Sabelskjöld. Detta skedde i samband med Gustaf II Adolfs kröning i Uppsala den 12 oktober 1617. Av adelsbrevet framgår inte vad han blev adlad för då texten är ganska allmänt formulerad. Under åren efter adlandet tjänstgjorde Carl Sabelskjöld vid Smålands ryttare.År 1622 är han ryttmästare och år 1627 major. Han deltog i kriget mot Polen och var, under några månader, kommendant på slottet Schedas år 1625. Den 7 januari 1626 utmärker han sig under slaget vid Wallhof där han var en av kompanicheferna när Svenskarna vinner en viktig seger över Polackerna. Carl Sabelskjöld tog troligen avsked från armén år 1629.

 

Carl Sabelskjöld var gift två gånger. Första giftet var med Magdalena Strang, som var dotter till ryttmästaren vid Upplands fana Hans Strang och hans hustru Carina Bagge af Berga.Troligen ordnades giftermålet genom Carl IX drottning Kristina, som lär ha varit en ivrig äktenskapsmäklerska. Vad man känner till föddes två döttrar i äktenskapet med Magdalena Strang. Magdalena Strang avlider den 2 oktober 1628. Efter några år som änkeman gifter sig Carl Sabelskjöld med Ingeborg Rosenstråle med vilken han fick sex barn, fyra söner och två döttrar.

 

Carl Sabelskjöld var ägare till en mängd gårdar och jordegendomar. Dessa förvärvade han främst genom sina giften. De viktigaste egendomarna fanns i Södermanland och Kristdala. Det är via Kristdala jag har mina släktband till Carl Sabelskjöld.

 

[2216] Carl Jönsson Sabelskjöld

Gift första (1) gången 1616-1628 med Magdalena Strang 1628

Gift andra (2) gången 1634-1663 med [2217] Ingeborg Rosenstråle 1674

 

1. Elisabet 1659 1. Brita 1676 2. [1108] Jöns, se nedan 2. Carl 1657
2. Birger 1668 2. Ingeborg 1711 2. Svante 1644-1677 2. Brita

 

Jöns Sabelskjöld (1636-1696)

Det är inte helt klarlagt när Carls söner föds, men av uppgifter från deras militärtjänstgöring kan man sluta sig till att Jöns var äldst. Vidare kan man också se att Jöns befordringsgång var långsammare än brödernas vilket tyder på att han var tvungen att ägna sig mycket åt sysslor hemmavid. Jöns Sabelskjöld blev ryttare 1655, löjtnant 1678 och ryttmästare 1679.

 

Jöns Sabelskjöld gifte sig första gången med Marta Stråle af Ekna, dotter till Olof Stråle (1648). Olof Stråle var på sin tid en mycket omtalad person, sum innehade höga befattningar i rikets thänst. Han var bland annat befälhavara på Älvsborgs fästning 1612. Olof Stråle var också vice ordförande i Svea hovrätt 1614-1619. Sex barn, varav en son föddes i äktenskapet med Marta Stråle. Ca 1678 avlider Marta Stråle och ca 1681 gifter sig Jöns Sabelskjöld med Anna Catharina Stråle af Ekna (1714).  Anna Catharina var första hustruns kusins barnbarn.

 

Jöns Sabelskjöld, liksom fadern, ägnade säkert stor del av sitt liv åt att förvalta sin stora jordegendomar. Först Trishult och senare Bråhult i Kristdala socken, där han bodde fram till sin död

 

Det var också under Jöns Sabelskjölds tid som den sk Sabelskjöldska brudkronan förvärvades. Kronan finns än i dag och den är tillverkad av silversmeden Hans Persson Bergman i Vimmerby, som var verksam 1662-1700.

 

[1108] Jöns Sabelskjöld

Gift första (1) gången med [1109] Marta Stråle af Ekna 1678(?)

Gift andra (2) gången med Anna Catharina Stråle af Ekna 1714(?)

 

1. [554] Carl, se nedan 1. Märta 1667-1699 1. Ingeborg 1741 1. Maria 1713
1. Elisabet 1715 1. Katarina 1674-1759 2. Svante 1683-1683

 

Carl Sabelskjöld (1666-1701)

Livdragonen Carl Sabelskjöld blev den siste manlige arrvingen och slöt sin ätt på svärdssidan år 1700 eller 1701. Man vet att Carl Sabelskjöld deltog vid generalmönstringen av Kungliga Majestätets Livregementes dragoner den 5 september 1700. Mönstringen skedde vid Lingsiöö (troligen Lingsjö utanför Kristianstad) och förättades av Konung Karl XII själv. Carl Sabelskjöld står antecknad som nummer 1 bland dragonerna på kapen Clas Creutz kompani och det framgår att han är "corporal" och är 34 år gammal.Man får också veta att Sabelskjölds häst var en "bleek fux med stiern och smal bläs". Carl Sabelskjöld hade också tidigare tjänstgjort vid Smålands dragoner där han var korpral år 1696 och tog avsked den 16 april samma år. Rehnskölds livdragoner deltog i slaget vid Narva den 20 november 1700 och Carl var med stor sannorlikhet med vid detta lyckosamma slag. Carl måste dock ha dött före den 27 juni 1701 då han vid denna tidpunkt omtalas som "salig". Det går alltså inte att ange ett exakt dödsdatum för Carl Sabelskjöld. Hemma på gården Bråhult i Kristdala socken fanns hustrun Elisabet Duraeus (1666-1709) och de sex döttrarna. Elisabet var dotter till kyrkoherden i Kristdala, Johannes Bartholdi Duraeus och hans hustru Anna Jönsdotter.

 

Redan samma höst som maken Carl Sabelskjöld drog ut i sitt sista krig var familjen på obestånd varför Elisabet fick vidta åtgärder för att få ekonomin att gå ihop. I och med makens död eskallerade den ekonomiska situationen och Elisabeth fick se sina egendomar krympa för att till sist förlora Bråhult helt genom utmätning. I ock med att det nu inte längre fanns någon hemgift att tillgå fick Elisabet under åren efter makens död se sina sex döttrar bli bortgifta  med bönder på trakten. På så vis blir de också urmödrar till en mycket stor mängd ättlingar till den Sabelskjöldska släkten. Jag är släkt med Märta Sabelskjöld (1688-1758).

 

[554] Carl Sabelskjöld

Gift med [555] Elisabet Duraeus 1666-1709

 

Christina 1686-1708 Ingeborg 1687-1758 [277] Märta, se nedan Anna-Maria 1692-1767
Margareta Elisabet 1699-1780

 

 

Märta Sabelskjöld (1688-1758)

Carl Sabelskjölds dotter Märta var gift med Måns Larsson (1684?-1769) från Saxtorp i Kristdala socken. Måns Larsson, då bosatt i Bråhult, blev förmyndare för tre av Carl Sabelskjölds döttrar. Måns Larsson var troligen son till Lars Olofsson i Malghult, Kristdala, som i sin tur var son till Olof Månsson i Malghult Nr 2. Måns och Märta verkar ha haft sju barn varav fem nådde vuxen ålder. Sonen Lars Månsson är min farfars farmors farmors far.

 

[277] Märta Sabelskjöld

Gift med [276] Måns Larsson1684?-1769

 

Kerstin 1713-1743 Carin 1719-1789 Karl 1720-1793 [138] Lars Månsson
se nedan
Nils 1727-1775

 

Lars Månsson (1723-1796)

Lars Månsson och hans yngre bror nils fick genom förtida arv rätten till 1/8 matal vardera i gården Saxtorp. Lars skulle dock genom, giftet med den rika änkan Marta Olofsdotter (1725-1782) komma att bosätta sig på gården Sörebo i Mörlunda socken. Lars blev på så vis en förmögen man med stora egendomar i både Kristdala och Mörlunda. Lars Månsson, som senare blev nämndeman, fick fyra döttrar med hustrun Marta. Den yngsta av dessa, Maria (1770-1795) är min farfars farmors farmor.

 

[138] Lars Månsson

f. 24 november 1723 i Bråhult, Kristdala
11 april, 1796 i Sörebo, Mörlunda
 

Gift med [139] Marta Olofsdotter1725-1782

Christina 1757-1828 Lisken 1759-1782 Catharina 1761-1832 [69] Maria Larsdotter
se nedan

 

 

Maria Larsdotter (1770-1795)

Lars Månsson och Marta Olofsdotters yngsta dotter Maria gifte sig, bara 14 år gammal, med bonden Erik Nilsson (f. 1757) i Utebyn i Åsjögle. Maria och Lars han bara få två söner innan Maria dör i vattusot endast 25 år gammal den 27 juni 1795. Äldste sonen, Nils Petter är min farfars farmors far.

 

[69] Maria Larsdotter

f. 28 juni 1770 i Sörebo, Mörlunda
27 juni 1795 i Åsjögle, Mörlunda

 

Gift med [68] Erik Nilsson 1756-?

 

Nils Petter Eriksson
se annummer [34] i Antavla Nr 1

Carl f. 1795             

 

 

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use