Orter & platser »

Torpet Blommanskog, Lerum (P)

Eklanda Ryttaregård, Fässberg (O)

Kyrkor »

Hanhls gamla kyrka

Fässbergs kyrka

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor| Personregister Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Fässbergs kyrka

Google earth tag: fassbergs_gamla_kyrka.kmz (spara ned på din hårddisk och öppna med Google earth)

Fässbergs kyrka, ligger centralt i Mölndal. Kyrkan är byggd 1887, då den ersatte en äldre från 1200-talet, denna revs 1893. Altaruppsatsen, tillverkad av Mäster Olof Bruse, från 1724 kommer från den gamla kyrkan. Predikstolen, även den från den gamla kyrkan, är från 1689 och tillverkad av Marcus Jäger. Fässbergs kyrka ligger på ett berg, vars topp sprängdes bort och ersattes med en vacker parkplantering. Den nuvarande kyrkan fick ersätta den äldre kyrkan från 1200-talet som låg vid den nuvarande kyrkogården. Eftersom den gamla kyrkan fick vara med om ett och annat, till exempel danskarnas härjning på 1600-talet började den förfalla under 1800-talet. Det berättas att kyrkobesökarna, för att hålla värmen, brukade stampa så ljudligt i golvet att prästen hade svårt att göra sig hörd. I detta dåliga skick såldes kyrkan 1893 för 1 100 riksdaler.

Den nya kyrkan stod klar 1887 och är ritad av Adrian C. Peterson från Göteborg. Altaruppsatsen från 1724 är från den gamla kyrkan och stod på ett museum innan den återvände till Fässbergs kyrka i början av 1900-talet, precis som predikstolen. Bakom verket står Mäster Olof Bruse. Altaruppsatsen föreställer evangelisterna med sina symboler. Dock saknas Paulus svärd som tycks har förkommit.

På fässbergs kyrkogård ligger flera av mina förfäder begravda. I grav 100-101, fält 102 i gamla kvarteret finner man Alexander Nymans familjegrav. I denna grav ligger, förutom Alexander Nymansjälv (1832-1895), hustrun Johanna Elisabeth född Larsson (1831-1908), sonen Percivald (1889-1960). I grav 117-119, fält 102 i gamla kvarteret finner man också Birger Hamréns familjegrav. Här ligger Birger Hamrén(1862-1940), hustrun Anna Bernhardina född Nyman (1864-1929), döttrarna Anna Elisabeth (1899-1899) och Alice (1887-1889).

 

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use