2014-09-07: Helgen den 30-31 augusti 2014 genomfördes släkten Gustaviis släktträff i Vimmerby och Djursdala och det blev verkligen en lyckad träff...»

2010-01-24: Under helgen har jag börjat uppdatera sidan Efterlysta! med några av de mysterier jag behöver få hjälp med att lösa... »

2010-01-16: Läs den intressanta historien om torparsonen Johannes Larsson som blev en förmögen timmerhandlare och sedan köpte släktgården Eklanda Ryttaregård... »

Gustavii släktträff 30-31 augusti, 2014

Artikel om släktträffen

i Vimmerby Tidning

Helgen den 30-31 augusti 2014 genomfördes släkten Gustaviis släktträff i Vimmerby och Djursdala. Det var 52 glada och förväntansfulla deltagare som bänkade sig kl 8:30 på lördagen i Vimmerby Stadshotells festsal, varav ca 45 var ättlingar till syskonen Gustavii. Sedan genomfördes ett ambitiöst program med besök på kyrkogården, besök och föredrag i betelkapellet och rundvandring i Wirsta under förmiddagen. Efter lunch på Astrid Lindgrens näs åkte vi buss ut till Djursdala där vi besökte kyrkan och fick ett jätteintressant föredrag av Ingegerd Gustavii Westlander om Djursdala historia och släktgården Djursdala No 4 och familjens liv där i slutet av 1800-talet. Lördagen avslutades med en middag i Djursdala församlingshem och stämningen blev hög och det fanns verkligen mycket att tala om, så efter transport tillbaka till Vimmerby fortsatte umgänget på Stadshotellet till långt fram på natten. Söndagen ägnades åt busstur till Sabelsköldarnas Bråhult utanför Kristdala med föredrag om ätten Sabelsköld. Efter lunch i Bråbo bygdegård åkte vi med bussen till Ekenäs gård där predikanten Oskar Gustafsson är född. Här fick vi träffa Gerd och Thor-Erik, som är de nuvarande ägarna till gården och vi kunde fastslå att vi är släkt med Gerd, som också kunde berätta en del historier om gården och våra förfäders liv där. Efter besöket på Ekenäs åkte vi tillbaka till Vimmerby Stadshotell där släktträffen avslutades med att alla var eniga om att vi borde träffas snart igen.

Stort tack till alla som deltog och gjorde denna släktträff till en så trevlig upplevelse önskar vi i arrangörsgruppen

Christer, Hans, Klas och Anna-Lisa

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use

Personligheter »

Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7 och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustavii, f. 1894. Carl var den förste av sina syskon som tog namnet Gustavii 1912

Fiskarsonen Gustaf Garström, f. 1836 i Österåker, som gjorde karriär och blev fängelsedirektör och riddare av Kungliga Vasaorden

Johannes Larsson, f. 1801, är torparsonen som blev en förmögen timmerhandlare i Mölndal och sedermera den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård

Kungsbackagumman Brita Lena Andersson, f 1824 i Fjärås, som var så skicklig att hon hade självaste kungen som patient

Via släktband på min fars sida är jag släkt med livdragonen Carl Jönsson Sabelskjöld f. 1590 i Nyköping