Carl Sabelskölds släktträd

Mina förfäder

Släktforskning av Christer Gustavii

Livdragonen Carl Sabelskölds släktträd

Släktträdet nedan bygger delvis på uppgifter från boken "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar"

av Sture Heiding och Sven Bankeström, men där personakter finns är min egen forskning också redovisad

Elisabeth Duraeus

1666-1709

Carl Sabelsköld

Livdragon

f. ca 1666 i Trishult, Lannaskede (F)

† ca 1701 i fälttåget mot Ryssland

 

Korpralen vid Kungliga Livregementets Livdragoner Carl Sabelsköld, uppkallad efter sin farfar, slöt sin ätt på svärdssidan år 1700 eller 1701. Exakt dödsdatum går inte att fastställa då han omkom i fält och Livdragonregementets räkenskaper är borta i Ryssland, så vi saknar möjlighet att avgöra på vad sätt han dog och när. Det enda säkra är att han var närvarande vid regementets mönstring den 5 september 1700 samt att han kom fram till Östersjöprovinserna och att hans död är känd i hembygden vid midsommartid 1701.

 

 

 

 

ca 1686

 

 

 

 

 

 

 

Jöns Sabelsköld

ca 1636-1696

Ryttmästare vid Smålands Kavalleriregemente

 

Jöns Sabelsköld vistades långa tider i fält och deltog både i kriget mot Polen och Danmark. Han var i tjänst vid regementet från 1655 till 1680 och tog avsked som Ryttmästare. Samtidigt med sin tjänstgöring vid regementet hade han ett stort gårdsinnehav att förvalta och även om alla dessa egendomar drogs in till Kronan genom reduktionen 1680 var detta säkert ett grannlaga arbete för Jöns Sabelsköld.

Marta Stråle af Ekna

† ca 1678

 

 

 

 

 

 

 

1634

Carl Jönsson Sabelsköld

1590-1663

Major vid Smålands Kavalleriregemente

 

Carl Jönsson började antagligen sin militärtjänstgöring i åldern 15-20 år. Han blev fänrik i Smålands ryttare år 1616 och i oktober 1617 blev han adlad och tog sig namnet Sabelsköld. Detta skedde i samband med Gustaf II Adolfs kröning i Uppsala den 12 oktober 1617. Av adelsbrevet framgår inte vad han blev adlad för då texten är ganska allmänt formulerad. Under åren efter adlandet tjänstgjorde Carl Sabelsköld vid Smålands ryttare. År 1622 är han ryttmästare och år 1627 Major. Han deltog i kriget mot Polen och var, under några månader, kommendant på slottet Schedas år 1625. Den 7 januari 1626 utmärker han sig under slaget vid Wallhof där han var en av kompanicheferna när Svenskarna vinner en viktig seger över Polackerna. Carl Sabelsköld tog troligen avsked från armén år 1629.

Ingeborg Rosenstråle

† ca 1674

Se tabell I nedan

 

 

 

 

 

 

 

1587 på Julita gård (D)

Jöns Mårtensson

Slottsfogde hos Hertig Carl av Södermanland

 

Jöns Mårtensson var en betrodd man hos hertig Carl av Södermanland, den blivande kung Carl IX. Jöns Mårtensson var fogde på Julita gård i Oppunda härad i Södermanland 1582-1587, slottsfogde i Nyköping 1588-1591 och sedan fogde i Vibyholms län åren 1595-1624.

 

 

 

Mårten Persson

Fogde i Oppunda härad 1571-1572

Brita Larsdotter

Åldfru på Nyköpings slott

 

 

 

 

 

Laurentius Andreae

Kyrkoherde,

Nyköping Helgona pastorat

Marit

Tabell I

Ingeborg Rosenstråle

† ca 1674

 

 

 

 

1634

Carl Jönsson Sabelsköld

1590-1663

Se ovan

 

 

 

 

 

Jonas Pehrsson

1758-1827

Rusthållare,

Ekenäs i Målilla (H)

Personakt

 

 

 

 

 

Pehr Eriksson

Hyltan i Målilla (H)

Kirstin Jonsdotter

Ingeborg Eriksdotter

1757-1834

Personakt

 

 

 

 

 

Erik Jonsson

Nämndeman,

Blaxhult i Hvena (H)

Karin Pärsdotter

Tabell III

Nils Peter Eriksson

1792-1871

Bonde, Åsjögle i Mörlunda (H)

Personakt

 

 

 

 

1820

Mörlunda (H)

Christina Persdotter

1804-1883

Se tabell IV nedan

 

 

 

 

 

1783 i Målilla (H)

Eric Nilsson

1757-1818

Rusthållare, Åsjögle

Utebyn i Mörlunda (H)

Personakt

 

 

 

 

 

Nils Ericsson

1725-1791

Bonde, Åby

bondesgården

Mörlunda (H)

Maria Jonsdotter

1734-1790

Maria Larsdotter

1770-1795

Gifter sig 14 år gammal

Personakt

 

 

 

 

 

Mertha Olofsdotter

1728-1782

Lars Månsson

1723-1796

Nämndeman,

Sörebo i Mörlunda (H)

Personakt

 

 

 

 

 

1710 i Kristdala (H)

Måns Larsson

1684-1769

Bonde på Saxtorp, sedermera också ägare till Bråhult i Kristdala (H)

Personakt

 

 

 

Lars Olofsson

Bonde,

Malghult i Kristdala (H)

 

 

 

Olof Månsson

Bonde, Malghult Nr 2

i Kristdala (H)

Märta Sabelsköld

1688-1758

Personakt

 

 

 

 

 

Carl Sabelsköld

1666-1701

Livdragon,

Bråhult i Kristdala (H)

Till släktträd »

Elisabeth Duraeus

1666-1709

 

 

 

 

 

Johannes Bartholdy Duraeus

Kyrkoherde i Kristdala (H)

Anna Jönsdotter

Tabell IV

Christina Persdotter

1804-1883

Personakt

 

 

 

 

1820

Mörlunda (H)

 

 

 

 

 

Nils Peter Eriksson

1792-1871

Bonde, Åsjögle i Mörlunda (H)

Se tabell III ovan

Per Davidsson

f. 1772

Hemmansägare, Åsjögle

i Mörlunda (H)

 

 

 

 

 

David Pehrsson

f. 1743

Bonde, Oppebyn Åsjögle i Mörlunda (H)

 

 

 

 

 

Karin Svensdotter

f. 1744

Pehr Davidsson

Riksdagsman, Åsjögle i Mörlunda (H)

Kerstin

 

Lisa Persdotter

f. 1762

 

 

 

 

 

Peter Jonsson

Bonde Turlunda i Mörlunda (H)

Elin Stensdotter

 

Gustproduction © 2016 • Privacy Policy • Terms Of Use